PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Keskivertokuluttaja ratkaisee välitys- ja komissiokaupan välisen eron

Hakijan tarjoama palvelukokonaisuus muodostui useasta eri palvelusta, joista osan tuotti lääkärikeskus ja osan itsenäiset ammatinharjoittajat. Keskusverolautakunta katsoi, että keskivertokuluttaja katsoi ostavansa lääkärikeskuksen tarjoaman yhden palvelukokonaisuuden.

Asiassa on kyse siitä, katsotaanko lääkärikeskuksessa palveluja oman yrityksen lukuun myyvien ammatinharjoittajalääkäreiden, joiden palvelut maksetaan lääkärikeskuksen kassaan, myyvän palvelut suoraan asiakkaalle vai katsotaanko lääkärikeskuksen ostavan palvelut ammatinharjoittajalääkäreitä ja veloittavan ne edelleen omissa nimissään asiakkaille. Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan KVL 39/2017, että keskivertokuluttaja ei mieltänyt hankkivansa pääasialliseen suoritukseen liittyviä liitännäisluonteisia osatekijöitä usealta eri toimittajalta vaan asiakas ostaa lääkärikeskukselta sen tarjoaman yhden palvelukokonaisuuden.

Palvelun myyjä on arvonlisäverotuksessa vakiintuneesti ratkaistu osapuolten välisten sopimusten lisäksi sillä, kuka tuotteet hinnoittelee, kuka vastaa reklamaatioista sekä sillä, kuka laskuun on merkitty tuotteiden myyjäksi. Nämä tunnusmerkit mainitaan asian ratkaisuperusteeksi muun muassa Verohallinnon ohjeissa ”Suoramyynnin arvonlisäverotuksesta” ja ”Majoitustoiminnan verotuksesta”. Näiden tunnusmerkkien perusteella palvelujen myyjänä olisi ammatinharjoittajalääkäri.

Ennakkoratkaisusta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli päätös jäisi voimaan, useiden sellaisten myyntien verokohtelu, joissa useat verovelvolliset luovuttavat palvelunsa samanaikaisesti ostajalle, jouduttaisiin pohtimaan uudelleen. Valitusvaiheessa meidän lienee keskityttävä osoittamaan, meneekö keskivertokuluttaja tietylle lääkärille vai X Oy:n parannettavaksi. Tämän näyttäminen vaikuttaa kuljettavan arvonlisäverotusta kauaksi sen perimmäisestä tarkoituksesta olla tehokas ja yksinkertainen verotusmuoto.