PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: Pysäköintitoiminta on arvonlisäverollista

Keskusverolautakunnan päätöksen KVL:2019/14 mukaan myös nimetyllä paikalla pysäköintimaksua vastaan tapahtuva pysäköinti voi olla arvonlisäverollista. KHO on jo aiemmin katsonut, että nimeämättömällä paikalla pysäköintimaksua vastaan tapahtuva pysäköinti on arvonlisäverollista, kun pysäköintiyhtiöllä ei ole velvollisuutta luovuttaa pysäköintiyhtiön osakkeita tai pysäköintipaikkoja kaava- tai muiden määräysten perusteella asukkaille.

A Oy rakennutti omistukseensa pysäköintilaitoksen. A Oy:n A-pysäköintiosakkeet oikeuttivat pysäköimään ajoneuvon nimetyllä paikalla kuukausittaista pysäköintimaksua vastaan. B-pysäköintiosakkeet oikeuttivat pysäköimään kulloinkin vapaana olevalla nimeämättömällä paikalla pysäköintimaksua vastaan.

Osakkeita sai ostaa kuka tahansa. Jos osakas ei maksanut pysäköintivastiketta, hänellä ei ollut oikeutta pysäköidä pysäköintilaitoksessa. A- ja B-osakkeidenomistajien maksama pysäköintivastike oli saman suuruinen ja se vastasi alueen yleistä hintatasoa. Osakaspysäköinnin lisäksi A Oy:n pysäköintilaitos toimi yleisenä pysäköintilaitoksena ympäri vuorokauden ollen kenen tahansa käytettävissä pysäköintimaksua vastaan. Pysäköintitoiminta oli suunniteltu siten, että järjestelmä varasi riittävän määrän paikkoja osakaspysäköijien käyttöön

Joidenkin alueelle rakennettavien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kaavamääräysten mukaiset autopaikkavelvoitteet osoitettiin täytetyksi A Oy:n pysäköintilaitoksen rakentamisella. A Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta luovuttaa paikkoja näille tai niiden osakkaille tai asukkaille, vaan nämä ovat käyttäjinä samassa asemassa muiden asiakkaiden kanssa.

KVL katsoi, että A Oy:n toiminta oli kaikilta osin arvonlisäverollista alueiden vuokrausta ajoneuvojen pysäköintiä varten. A Oy:llä on siten oikeus vähentää pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot kokonaisuudessaan.

KHO on jo aiemmin päätöksessään KHO:2018:108 katsonut, että osakaspysäköintimaksua vastaan pysäköinti mille tahansa vapaana olevalle nimeämättömälle pysäköintipaikalle on arvonlisäverollista, kun pysäköintiyhtiö ei omista tai hallitse asuin- tai liiketiloja eikä sillä ole kaavamääräysten, rakennusluvan tai muunkaan syyn perusteella velvollisuutta luovuttaa pysäköintipaikkoja alueen asukkaille. Nimetyille paikoille tapahtuvan pysäköinnin osalta ei kuitenkaan ole vielä 1.1.2017 tapahtuneen lainmuutoksen jälkeistä oikeuskäytäntöä. KVL:n ennakkoratkaisusta onkin valitettu KHO:een, joten lopullinen päätös asiasta tultaneen tältä osin saamaan vasta myöhemmin.