PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL: yhteistoimistopalvelu ei ole kiinteistön vuokrausta, jos toimipiste ei ole lukittavissa

Keskusverolautakunta katsoi 26.4.2019 antamassaan ennakkoratkaisussa, että yhteistoimistopalvelu on yksi, jakamaton palvelu. Kokonaispalvelu katsotaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi ainoastaan, jos toimiston käyttäjällä on käytössään lukollinen työtila.

A Oy tarjoaa erilaisia yhteistoimistopalveluja. Asiakas saattaa vuokrata nimeämättömän tai nimetyn työpisteen tai työpisteitä. Vaihtoehtoisesti asiakas saattaa vuokrata lukollisen toimistotilan. Näiden lisäksi palveluihin sisältyivät muun muassa turvallisuus- ja järjestelypalvelut, siivouspalvelut, internet-/WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointipalvelut, ilta- ja aamiais- sekä muut tapahtumat.

Palveluiden katsottiin liittyvän niin läheisesti yhteen, että kaikissa malleissa kyse oli yhden jakamattoman kokonaispalvelun myynnistä. Palvelun verokäsittelyn katsottiin kuitenkin eroavan sen mukaan, oliko vuokrattava työpiste samoissa tiloissa muiden kanssa vai erillinen, lukittava tila.

Keskusverolautakunta katsoi, että A Oy:n luovuttaessa palvelun, johon sisältyi lukollisen toimistotilan käyttöoikeus, A Oy kilpaili samoilla markkinoilla muiden toimistotiloja tarjoavien toimijoiden kanssa. Kyse oli kiinteistön vuokraamisesta. A Oy saattoi hakeutua toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi siltä osin, kun vuokralaisena oli tiloissa arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Mikäli työtila ei ollut lukollinen, vaan työpiste sijaitsi samassa tilassa muiden työpisteiden kanssa, työpisteen käyttäjälle ei katsottu muodostuvan yksinomaista oikeutta hallita kiinteistöä ja sulkea muut henkilöt tämän oikeuden käyttämisen ulkopuolelle. Kyse ei siten ollut vuokraamisesta vaan normaalista arvonlisäverollisen palvelun myynnistä. Koko kokonaisuus oli tällöin arvonlisäverollinen. Sillä, mihin toimintaan tiloja käytetään, ei siten ollut palvelun arvonlisäverokäsittelyn kannalta merkitystä.

Uudenmallisia toimitilaratkaisuja on viime vuosina tullut yhä enemmän markkinoille. Palveluiden arvonlisäverokäsittely on ollut epäselvä. Ennakkoratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, mutta mikäli ratkaisu jää lainvoimaiseksi, se selventää palvelujen arvonlisäverokäsittelyä merkittävästi.