PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL:ltä linjaus asunto-osakeyhtiön roolista sähkönmyyjänä

Keskusverolautakunta on 14.6.2019 antamassaan ei lainvoimaisessa päätöksessä KVL 2019:28 linjannut asunto-osakeyhtiön roolia arvonlisäverovelvollisena sähkönmyyjänä. Mikäli korkein hallinto-oikeus pysyttää päätöksen, sillä on merkitystä asunto-osakeyhtiöiden ja jopa yksityishenkilöiden arvonlisäverokohteluun sähkön tuottajina sekä toisaalta sähköyhtiöiden tällaisilta piensähköntuottajilta lunastaman sähkön arvonlisäverokohteluun tulevaisuudessa.