PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL:n ratkaisu osakekauppaan liittyvien DD- ja juridisten palvelujen arvonlisäverokäsittelystä

Asiassa oli kyse arvonlisäverottomiin osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantoihin liittyvien verotuksellisten ja juridisten palvelujen, asiakirjojen laadintaan liittyvien palvelujen sekä due diligence -palvelujen arvonlisäverokäsittelystä. Ennakkoratkaisussa oli kyse siitä, voitaisiinko näiden katsoa olevan osa verotonta osakkeen välitykseksi katsottavaa corporate finance -palvelua.

Osto- ja myyntitoimeksiantoon liittyvät corporate finance -palvelut katsottiin arvonlisäverottomiksi KHO:n päätöksessä KHO 2016:137. Päätöksessä oli kyse corporate finance -palveluja myyvän yhtiön asiakkailleen myymien yritysjärjestelyihin liittyvien palvelujen arvonlisäverokäsittelystä. Yhtiö avusti asiakkaitaan osakkeiden tai liiketoiminnan myynnissä tai ostossa ja sai vastikkeena toimeksiannon hoitamisesta onnistumispalkkion (success fee), jos kauppa toteutui. Päätöksessä ei ollut kyse myyntiin tai ostoon liittyvien muiden palvelujen arvonlisäverokäsittelystä.

KVL:n ennakkoratkaisussa oli kyse palveluista, jotka voitiin ostaa osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiannon suorittavalta taholta, mutta ne voitiin ostaa myös muulta taholta. Palveluista voitiin sopia joko yhdessä corporate finance -palvelujen kanssa tai niistä voitiin sopia erikseen. KVL katsoi 27.9.2018 antamassaan ennakkoratkaisussa 2018/41, että palvelut eivät liittyneet kiinteästi osakkeiden myynti- ja ostotoimeksiantojen pääsuoritteena pidettävään arvopapereiden välittämiseen. Erillisinä ja itsenäisinä palveluina palvelut olivat arvonlisäverollisia.

KVL:n päätös ei muuta oikeus- tai verotuskäytäntöä. Kyseessä olevia palveluja ei ole katsottu verottomiksi KHO:n aiemmissa päätöksissä ja vastaavat palvelut on vakiintuneesti veloitettu arvonlisäverollisina.