PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Laadukas kirjanpito ja hyvä suunnitelma helpottavat veroprosessia

Yritykset käyttävät paljon aikaa budjettien ja strategian huolelliseen suunnitteluun ja läpikäymiseen. Verotus nähdään usein pakollisena hallinnollisena velvollisuutena, jota käsitellään pintapuolisesti ilman yksityiskohtaista suunnitelmaa. Verotus ei kuitenkaan eroa muista liiketoiminnan osa-alueista — hyvällä valmistautumisella voidaan saavuttaa monia hyötyjä myös veroilmoitusta laadittaessa.

Suunnittelu on osa riskienhallintaa. Jo tilikarttaa laadittaessa on hyvä huomioida verotuksen ja kirjanpidon väliset väliaikaiset ja pysyvät erot. Kun tilikartalla on eritelty tileittäin verotukseen vaikuttavat tilit, on helppoa noudattaa vuosittain samoja laadintaperiaatteita veroilmoituksessa. Esimerkiksi yhtiön taseeseen IFRS 16 -standardin mukaisesti aktivoitavat vuokrasopimukset on hyvä eriyttää omille tileilleen. 

Tehokas veroilmoitusprosessi säästää aikaa ja auttaa kontrolloimaan riskejä.

Kun yrityksellä on selkeät toimintatavat verokysymyksissä, ei esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuus heijastu veroilmoitusten laadintaprosessiin.

Veroilmoitusten laatu vaihtelee. Yritykset asettavat toiminnalleen erilaisia laatuvaatimuksia ja tämän tulisi päteä myös veroilmoituksiin. Korkeat laatuvaatimukset täyttävän veroilmoituksen laadinta lähtee selkeästi jäsennellystä ja helposti saatavilla olevasta lähdemateriaalista eli kirjanpitoaineistosta.

Kirjanpito tulee järjestää niin, että se täyttää vaatimukset kirjausketjun aukottomuudesta tiliöintimerkinnän ja veroilmoituksen välillä.

Pelkästään huolellisesti laadittu kirjanpito ei vielä takaa laadukasta veroilmoitusta, vaikka se helpottaa huomattavasti työtä. Veroilmoituksen laatijalla tulee olla vahva asiantuntemus, jotta tilikauden tapahtumat käsitellään verotuksessa oikein. Jälkikäteen virheitä on haastavaa ja jossain tilanteissa jopa mahdotonta korjata. Hyvin suunnittelun kirjanpidon ja vahvan ammattitaidon avulla tehty veroilmoitus helpottaa kommunikointia veroviranomaisten kanssa ja vahvistaa riskienhallintaa.

Puutteellinen kirjanpitoaineisto voi pahimmillaan johtaa virheisiin veroilmoituksella, jolloin yritykselle tai sen työntekijälle voi koitua seuraamuksia; yritykselle voidaan esimerkiksi määrätä prosenttiperusteinen veronkorotus. Hyvin valmisteltua kirjanpitoa ja veroilmoitusta ei tulisi nähdä vain hallinnollisena taakkana, vaan ne tuovat myös lisäarvoa yritykselle ja sen työntekijöille. Harvoin asiat menevät täysin suunnitelmien mukaan, mutta hyvä suunnitelma helpottaa huomattavasti tekemistä ja pienentää virheiden riskiä.

 


 

10 tärppiä yhteisöveroilmoituksen 2018 laatimiseen