PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä vahvistettu

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annettu laki tulee voimaan 30.6.2019 ja sillä saatetaan voimaan ns. riidanratkaisudirektiivi (2017/1852). Sitä voidaan soveltaa hakemuksiin, jotka on toimitettu 1.7.2019 tai sen jälkeen ja jotka koskevat 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneita verovuosia. Laki käsittelee veroriitojen ratkaisumekanismeja Euroopan unionissa ja sen tarkoitus on nopeuttaa ja tehostaa ratkaisuprosessia.

Laki sisältää kattavat menettelytavat kansainväliseen verotukseen liittyvissä riidanratkaisumenettelyissä. Laki sisältää myös uudet, veroriidan ratkaisun täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Lakia käytetään menettelyssä, joka käynnistyy yksittäisen verovelvollisen hakemuksen johdosta ja jolla ensisijaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaiset pyrkivät keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan verosopimukseen liittyvän riita-asian. Jos kiistaa ei ole saatu ratkaistua viranomaisten välisissä neuvotteluissa määräaikaan mennessä, saatetaan kiista riippumattomien välimiesten käsiteltäväksi. Verohallinto panee annetut ratkaisut täytäntöön.