PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan – voimaan jo ensi vuoden alussa

Hallituksen esitysluonnos siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen uudistamiseksi on julkaistu. Säännös sisältää etuyhteysyritysten välisten liiketoimien siirtohinnoittelua koskevat säännökset. Uudistuksessa lisättäisiin nykyiseen säännökseen uudet momentit, jotka täsmentäisivät siirtohinnoitteluprosessia.