PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan – voimaan jo ensi vuoden alussa

Hallituksen esitysluonnos siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen uudistamiseksi on julkaistu. Säännös sisältää etuyhteysyritysten välisten liiketoimien siirtohinnoittelua koskevat säännökset. Uudistuksessa lisättäisiin nykyiseen säännökseen uudet momentit, jotka täsmentäisivät siirtohinnoitteluprosessia.  

Siirtohinnoitteluoikaisusäännökseen on tarkoitus lisätä täsmennyksiä markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta ja ehdotettujen muutosten johdosta liiketoimen määrittäminen sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti olisi mahdollista tehdä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisessa laajuudessa. Uudistuksella pyritään myös siihen, että kansallinen säännös mahdollistaisi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti sen, että poikkeuksellisissa tilanteissa liiketoimi voitaisiin sivuuttaa ja tarvittaessa korvata liiketoimi toisella.

Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2022.

Uudistusta käsitellään tarkemmin tämän kuun Litigaationurkan kirjoituksessa.