PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lisää OECD:n BEPS-sopimuksen ratifioineita maita

Syyskuun aikana Liettua, Israel, Slovakia, Ranska, Japani ja Australia ratifioivat OECD:n niin kutsutun monenkeskisen yleissopimuksen (BEPS-sopimus, MLI).

Kerroimme 12.4.2018, että Itävalta, Mansaari, Jersey, Puola ja Slovenia olivat ensimmäiset viisi valtiota ja lainkäyttöaluetta, jotka ratifioivat OECD:n BEPS-sopimuksen. 12.9.2018 kerroimme myös, että kesäkuun aikana sopimuksen ratifioivat Serbia (5.6.2018), Ruotsi (22.6.2018), Uusi-Seelanti (27.6.2018) ja Yhdistyneet kuningaskunnat (29.6.2018). Tämän jälkeen sopimuksen ratifioineiden maiden joukkoon ovat liittyneet Liettua (11.9.2018), Israel (13.9.2018), Slovakia (20.9.2018), Ranska (26.9.2018), Japani (26.9.2018) ja Australia (26.9.2018).

BEPS-sopimukseen liittymällä valtiot voivat muuttaa olemassa olevia kahdenvälisiä verosopimuksia keskitetysti. Uusien valtioiden liityttyä ratifioineiden valtioiden joukkoon myös esimerkiksi Ruotsin ja Puolan välinen verosopimus tulee muuttumaan BEPS-sopimuksen ja Ruotsin ja Puolan tekemien mahdollisten varausten mukaisesti.

Tulevaisuudessa ratifioineiden valtioiden välisten verosopimusten sisältöä tulkittaessa tulee siten huomioida verosopimustekstin lisäksi BEPS-sopimuksen teksti. Jos molemmat maat ovat liittyneet BEPS-sopimukseen esimerkiksi kiinteää toimipaikkaa koskevan sääntelyn osalta yhtäläisin ehdoin, määrittyy verosopimusta sovellettaessa kiinteän toimipaikan syntyminen BEPS-sopimuksen mukaisesti.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 7.6.2017, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. Näin ollen Suomen ja BEPS-sopimuksen ratifioineiden valtioiden välisiin verosopimuksiin tulee muutoksia vasta Suomen ratifioidessa.