PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luonnollisten henkilöiden maastapoistumisveron käyttöönottoa koskeva selvitystyö etenee - VM ei puolla veron käyttöönottoa

Marinin hallituksen hallitusohjelman harmaan talouden vastaisia toimia koskevan liitteen yhtenä kirjauksena on: ”Selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.”