PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Luxemburg implementoi säännökset maakohtaisesta raportoinnista

Luxemburg on 13. joulukuuta 2016 implementoinut kansalliseen lainsäädäntöönsä neuvoston direktiivin 2016/881 automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (DAC 4). Direktiivin implementoinnin johdosta maassa on otettu käyttöön OECD:n BEPS-projektin mukaiset maakohtaista raportointia (CbCR) koskevat säännökset.

OECD:n lähestymistavan mukaisesti raportointivelvollisuus on ensisijaisesti luxemburgilaisella konsernin ylimmällä emoyhtiöllä, jos konsernin edellisen tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Lisäksi luxemburgilainen verovelvollinen voidaan osoittaa laatimaan ja toimittamaan Luxemburgin veroviranomaisille maakohtainen raportti konsernin ei-luxemburgilaisen emoyhtiön puolesta.

Myös luxemburgilainen kansainväliseen konserniin kuuluva tytäryhtiö voi olla velvollinen laatimaan maakohtaisen raportin ns. toissijaisen raportointivelvollisuuden nojalla, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  1. emoyhtiö sijaitsee valtiossa, jossa maakohtaisen raportin laatimisvelvollisuutta ei ole
  2. valtion kanssa ei ole voimassa olevaa maakohtaista raporttia koskevaa tietojenvaihtosopimusta
  3. valtio laiminlyö tietojenvaihtovelvollisuuden.

Maakohtainen raportti tulee antaa 12 kuukauden kuluessa konsernin tilikauden päättymisestä. Ensimmäinen maakohtainen raportti tulee antaa jo 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Jos yhtiön tilikausi on kalenterivuosi, tulee raportti annettavaksi ensimmäistä kertaa 31.12.2017 mennessä. Uusien säännösten laiminlyönnistä voi seurata jopa 250 000 euron suuruinen sanktio.

Lisäksi on huomattava, että luxemburgilaisen raportoivaan konserniin kuuluvan verovelvollisen on toimitettava veroviranomaisille ns. notifikaatio maakohtaisen raportin antajasta. Notifikaatiolla verovelvollinen ilmoittaa Luxemburgin veroviranomaisille, mikä konserniyhtiöistä on velvollinen toimittamaan maakohtaisen raportin ja missä valtiossa. Notifikaatio tulee antaa tilikauden loppuun mennessä. Tilikauden 2016 osalta notifikaation viimeistä jättöpäivää lykättiin ja notifikaatio tulee antaa 31. maaliskuuta 2017 mennessä.

Lue lisää Tax Insights -julkaisustamme