PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maahantuojat ja viejät – löytyyhän yritykseltänne jo EORI-numero?

Päivitetty 21.8.2020

EORI-numero (‘economic operator registration and identification number’) on tulliasioinnin yritystunnus, jota yritys käyttää asioinnissa minkä tahansa EU-maan tulliviranomaisen kanssa. Tulli-ilmoitusten lisäksi EORI-numeroa tarvitaan EU:n asiointipalveluissa esimerkiksi unionilupien, sitovien tariffitietojen (BTI) sekä AEO-valtuutusten hakemiseen. 

Tulli ottaa käyttöön uudet tuonnin tulli-ilmoitukset vuoden 2020 lopulla. Maahantuojien kannalta tämä tarkoittaa, että tuoja tarvitsee jatkossa oman EORI-numeron myös siinä tapauksessa, että edustaja antaa ilmoituksen maahantuojan puolesta. Tulli-ilmoitusta ei siis enää jatkossa voi antaa edustajan EORI-numeroa käyttäen. 

Jos yritykselläsi ei vielä ole EORI-numeroa, mutta toimit maahantuojana tai viejänä, niin toimithan ajoissa, jotta ehdit saada EORI-numeron ennen muutosten voimaantuloa. Suomessa EORI-numeroa haetaan Tullin asiointipalvelun kautta. Muihin EU:n jäsenvaltioihin sijoittuneiden yritysten pitää hakea EORI-numeroa oman jäsenvaltionsa viranomaisilta. EU:n ulkopuolelle sijoittuneet yritykset voivat hakea EORI-numeroa Tullilta lomakkeella.  

On myös hyvä huomioida, että Tulli suunnittelee aloittavansa viejien EORI-numeroiden tarkastukset vuoden 2020 aikana.

Brexit – tilannetietoja muutoksista kaupankäyntiin Iso-Britannian kanssa siirtymäajan jälkeen

Tällä hetkellä Iso-Britannia noudattaa siirtymäaikaa, jonka on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Siirtymäaikana Iso-Britanniaa sitovat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin EU:n jäsenenä. EU ja Iso-Britannia aloittivat neuvottelut tulevasta suhteestaan huhtikuussa. Jähmeästi edenneiden neuvoteluiden johdosta näyttää kuitenkin yhä epätodennäköisemmältä, että EU ja Iso-Britannia pääsisivät sopuun ennen vuoden 2020 loppua. 

Edelleen on siis auki, millaiseksi EU:n ja Iso-Britannian tuleva suhde lopulta muodostuu; esimerkiksi millaisia tullimuodollisuuksia EU:n ja Iso-Britannian välillä tullaan soveltamaan. Jos sopimusta ei synny ennen siirtymäajan loppua eikä siirtymäaikaa pidennetä, tulee yritysten, jotka käyvät tavarakauppaa Iso-Britannian kanssa, siirtymäajan päätyttyä antaa Iso-Britanniasta Suomeen tuomistaan ja Suomesta Iso-Britanniaan viemistään tavaroista tuonti- ja vienti-ilmoitukset Tullille. Koska kyse on EU:n ulkopuolisesta kaupasta, myös näissä ilmoituksissa tulee siirtymäajan jälkeen käyttää EORI-numeroa.

 

Seuraamme jatkuvasti brexit-tilanteen kehittymistä ja tiedotamme päivityksistä.