PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maahantuonnin ALV ilmoitetaan Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen

Maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan Verohallinnolle Tullin sijaan 1.1.2018 alkaen. Poikkeuksen tekevät luonnollisten henkilöiden sekä sellaisten tuojien maahantuonnit, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Näiden osalta Tulli edelleen toimittaa maahantuonnin verotuksen.

Mitkä ovat vaikutukset Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin rekisteröityneille maahantuojille?

  • Maahantuonnin ALV ilmoitetaan oma-aloitteisesti Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella.
  • Maahantuonnin ALV:tä ei enää tarvitse maksaa ennen kuin sen voi vähentää. Vero ilmoitetaan ja edellytysten täyttyessä vähennetään samalla verokaudella. Vero kohdistetaan tullauspäätöksen päivämäärän mukaan.

Veron peruste sisältää seuraavat:

  • tavaroiden tullausarvo
  • muut tullauksen yhteydessä valtiolle tai EU:lle kannettavat verot paitsi ALV:n
  • tullit
  • tuontimaksut
  • muut Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut
  • kuljetuskustannukset
  • tavaran lastaus- ja purkauskustannukset
  • vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka, tai jos maahantuonnin hetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen määräpaikkaan Suomessa tai toisessa EU-maassa, sisällytetään kustannukset tähän määräpaikkaan saakka.

Koska maahantuonnin ALV jatkossa ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella, vastuu sen laskemisen oikeellisuudesta on maahantuojalla itsellään. Uudistuvan menettelyn vuoksi maahantuojan tulee tietää, mistä veron peruste muodostuu. Lisäksi maahantuojan tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tarvittava dokumentaatio on saatavilla ALV:n ilmoituksenantovelvollisuutta varten.