PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maakuntauudistus vaikuttaa myös arvonlisäverotukseen

Hallituksen esityksen (HE 15/2017) mukaan Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla olisi alueellaan itsehallinto. Maakunnat hoitaisivat niille maakuntalaissa säädettäviä tehtäviä, joista keskeisiä olisivat sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi. Maakuntien tehtäviin kuuluisivat myös elinkeinojen kehittäminen ja kulttuurin edistäminen, yritys- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä liikunnan ja kotoutuksen edistäminen. Maakunnat hoitaisivat myös alueiden käytön suunnitteluun, kaavoitukseen, liikennejärjestelmän toimivuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä mukaan lukien tienpito sekä vesihuolto ja vesien ja merien suojelu.