PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Maltalaisen SICAV-sijoitusyhtiön lähdeverokohtelu

KHO vahvisti keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun koskien maltalaisen SICAV-sijoitusyhtiön lähdeverokohtelua. SICAV-sijoitusyhtiön suomalaisista pörssiyhtiöistä saamista osingoista voidaan pidättää lähdevero Suomessa.

Korkein hallinto-oikeus on vahvistanut ratkaisullaan KHO 19.12.2016 T 5433 keskusverolautakunnan ratkaisun 013/2015 maltalaisen SICAV-sijoitusyhtiön lähdeverokohtelusta.

SICAV-sijoitusyhtiö A:n tarkoituksena oli sijoittaa Suomessa mm. julkisesti noteerattuihin osakeyhtiöihin. A oli itsenäinen oikeushenkilö, toisin kuin suomalainen sijoitusrahasto. A ei ollut sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) tarkoitettu sijoitusrahasto. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan A:n julkisesti noteeratuilta osakeyhtiöiltä saamista osinkotuloista on suoritettava Suomen lähdeverolain nojalla lähdevero.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 19.12.2016 antamassaan (julkaisemattomassa) päätöksessä SICAV-yhtiön valituksen ja pysytti keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun. Korkein hallinto-oikeus katsoi keskusverolautakunnan tapaan A:n rinnastuvan yhtiömuotonsa ja toimintansa perusteella lähinnä sijoitustoimintaa harjoittavaan suomalaiseen osakeyhtiöön. Suomalaisen noteeraamattoman osakeyhtiön suomalaisilta pörssiyhtiöiltä saama osinkotulo on veronalaista tuloa, mikäli osingonsaaja ei omista välittömästi vähintään kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi keskusverolautakunnan näkemyksen Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 63 artiklan tarkoittaman pääomien vapaan liikkuvuuden tulkinnasta eikä pitänyt osingosta suoritettavaksi tulevaa lähdeveroa sen vastaisena.

Vaikka korkeimman hallinto-oikeuden antama ratkaisu koskee suoraan ainoastaan kyseistä maltalaista SICAV-rahastoa, jää nähtäväksi, rajoittuvatko ennakkoratkaisun negatiiviset vaikutukset pelkästään sijoitusrahastodirektiivin ulkopuolisiin SICAV-rahastoihin.