PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Marinin hallituksen lainsäädäntösuunnitelman päivitystyö on valmistunut

Valtioneuvosto on tiedottanut 17. marraskuuta 2022 lainsäädäntösuunnitelman päivitystyön valmistumisesta. Vielä syyskuussa valtioneuvoston hyväksymän ohjeellisen suunnitelman mukaan eduskunnalle oli tarkoitus antaa vaalikauden 2019–2023 lopussa 223 hallituksen esitystä ja 8 valtioneuvoston selontekoa. Lokakuun lopulla suunnitelluista 223:sta hallituksen esityksestä 97 esitystä oli antamatta. Ministerityöryhmän linjauksella suunnitelmasta on poistettu seitsemän esitystä valmistelun keskeneräisyyden vuoksi tai eduskunnan työtaakan keventämiseksi. Suunnitelmasta poistettiin näiden lisäksi kymmenen muuta hallituksen esitystä. 

Judge's gavel on table in courtroom, closeup

Tuloverotukseen liittyviä poistettuja esityksiä ovat erityisesti

  • taloudellista työnantajaa koskeva esitys, 
  • esitys yksityishenkilöiden maastapoistumisverosta (lue lisää täältä), 
  • esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennyksestä sekä 
  • esitys tuloverolain muuttamisesta koskien kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotuksellista läpivirtausmallia (lue lisää täältä). 

Kyseiset esitykset jäävät siis nykyisen ymmärryksen mukaan mahdollisesti toteutettaviksi vaalien jälkeen. Ennen vaaleja on kuitenkin tarkoitus päättää vielä erityisesti seuraavista tuloverotukseen liittyvistä esityksistä:

  • ulkomaisten kiinteistösijoittajien luovutusvoittojen verotusta koskeva laajennus (lue lisää),
  • koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotettuja poistoja koskevan sääntelyn soveltamisajan pidentäminen, 
  • peitellyn osingonjaon säätäminen kokonaan veronalaiseksi tuloksi.