PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten analytiikkatyökalut voivat parantaa verofunktiota?

Yritysten verofunktiot ovat jatkuvan tehostamispaineen alla, ja vero-osaston toiminnan ja ratkaisujen odotetaan olevan enemmän linjassa liiketoiminnan ja sen tavoitteiden kanssa. Lisäksi verofunktioiden täytyy käsitellä yhä suurempaa määrää tietoa. Kaikki tämä tapahtuu koko ajan monimutkaistuvan lainsäädännön paineessa.

Suuri osa yritysten taloushallinnoista käyttää jo tai ainakin suunnittelee käyttävänsä data- ja analytiikkatyökaluja parantaakseen päätöksentekoa, mutta myös veropuolella on paljon mahdollisuuksia mm.

  • parantaa veroriskien hallintaa
  • lisätä tehokkuutta
  • parantaa sidosryhmäraportointia.

Veroista on lopullisessa vastuussa usein verojohtaja tai talousjohtaja. Tahattomistakin virheistä aiheutuvien maine- ym. riskien välttäminen on usein ylempää asetettu prioriteetti.

Data-analytiikan avulla pystytään varmistamaan, että esimerkiksi ERP-järjestelmä toimii niin kuin pitää ja yllätyksiä ei tule.

Luottamus siihen, että järjestelmä tuottaa oikean lopputuloksen, on ensiarvoisen tärkeää. Yksi logiikkavirhe voi toistuessaan tuottaa mittavan kokoluokan virheen arvonlisäverotuksessa.

Automatisaatiolla tehoa ja reaaliaikaista seurantaa

Kun järjestelmä toimii niin kuin pitää, voidaan toistuvaa, yksinkertaista työtä automatisoida robotiikan avulla ja sitä kautta vähentää raportoinnin kuluja. Manuaalisten työvaiheiden poistuminen tehostaa toimintoja ja minimoi manuaalisten toimintojen virhemahdollisuudet.

Perinteisesti toimivan verofunktion ajasta yli puolet saattaa mennä datan keräämiseen ja reilusti alle puolet datan verostrategiseen analysointiin. Kun datan jatkuva monitorointi ja analysointi tehostuu ja reaaliaikaistuu, yhtiöissä pystytään tekemään läpinäkyvämpiä ratkaisuja veronäkökulmasta. Myös sisäinen verojen hallinnointi vahvistuu.

Yhtiön datan analysointi ja visualisointi erilaisilla visualisointityökaluilla (Qlikview, Power BI, Tableau jne.) mahdollistaa sekä kuvaavampien esitysten tekemisen sisäistä sidosryhmäraportointia varten että yhtiön verotuksen riskialueiden reaaliaikaisen seurannan.