PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten BEPS muuttaa siirtohinnoittelua?

OECD:n BEPS-projektin yhtenä tavoitteena oli muuttaa siirtohinnoitteluohjeistusta siten, että kansainvälisen konsernin tuotto kertyisi sinne, missä sen arvo luodaan. Helpommin sanottu kuin tehty, vai onko? OECD uskoo saavuttaneensa tuon tavoitteen uudistamassaan Siirtohinnoitteluohjeistuksessa.

Tässä viime kuussa julkaistun ja suurelta osin välittömästä voimaan tulleen ohjeistuksen pääteemat:

1. Todellisten etupiiriliiketoimien tunnistaminen osapuolten käyttäytymisen perusteella on kaiken siirtohinnoittelun lähtökohta.

Osapuolten kirjallisilla sopimuksilla ja muulla kirjallisella materiaalilla kuten siirtohinnoittelupolitiikalla ja hinnoitteluohjeilla on merkitystä. Sopimuksia ja ohjeita arvioidaan kuitenkin osapuolten tosiasiallisen käyttäytymisen perusteella. Siirtohinnoiteltavat transaktiot määritellään sen mukaan, mitä operatiivisia toimintoja yhtiöillä on, mitä liiketoimintansa riskejä ne kontrolloivat ja miten ne osallistuvat hyödyntämänsä aineettoman omaisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen?

2. Omaisuuden juridinen omistus ei oikeuta omaisuuden kerryttämään tuottoon siirtohinnoittelussa.

Aineettoman omaisuuden tuotto jaetaan niille konserniyhtiöille, jotka ovat osallistuneet aineettoman omaisuuden kehittämiseen, parantamiseen, ylläpitämiseen, suojaamiseen ja hyödyntämiseen. Siirtohinnoitteluanalyysissä on a) tunnistettava aineeton omaisuus, b) aineettomalle omaisuudelle kertyvä tuotto sekä c) toiminnallaan tuotto-osuuden ansaitsevat konserniyhtiöt, minkä jälkeen edellä mainittu jako voidaan tehdä.

3. Rahoittajalla on oikeus vain riskittömään korkotuottoon.

Aikaisemmin on siirtohinnoittelussa käytetty käsitettä taloudellinen omistaja, ja omaisuuden kerryttämä tuotto on yleensä kertynyt sille, joka ”maksoi viulut”. Nyt pelkkä kustannusten maksaminen oikeuttaa riskittömään tuottoon, joka nykyisillä korkotasoilla on hyvin pieni. Jos kustannusten maksajalla on kykyä arvioida rahoituspäätöstään ja se tämän arvion myös tosiasiassa tekee, rahoittajalla on oikeus riskipainotettuun tuottoon. Riskipainotetun tuoton ylittävä tuotto kertyy toimintojen ja riskien, ei rahoittamisen perusteella.

4. Arvioitujen ja todellisten tuottojen erotus allokoidaan osapuolten ottamien liiketoimintariskien perusteella sinne, missä liiketoimintariskit otetaan ja tuottoon oikeuttavat toimet tehdään.

Liiketoimintaan liittyy aina riski, mutta myös mahdollisuus tuottoon. Oletetun ja toteutuneen tuoton välinen erotus aiheutuu riskin tai riskin ottamiseen liittyvän tuottomahdollisuuden realisoitumisesta. Tuo erotus jaetaan riskien ottamiseen toiminnallaan osallistuville osapuolille.

OECD uskoo, että näitä periaatteita noudattamalla tuotto kertyy sinne, missä liiketoiminnan arvo luodaan.”Transfer pricing is in line with the value creation”.

Pitäisikö tämä päättää sanomalla toivottavasti? No, toivottavasti saamme toimivat kaksinkertaisen verotuksen poistamisprosessit, sillä jonkin aikaa voi kulua ennen kuin viranomaisetkaan ovat yhtä meiltä siitä, miten uusia ohjeita tulkitaan käytännössä.