PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten huomioida tilaisuuden peruuntuminen arvonlisäverotuksessa?

COVID-19 on tuonut monia yllättäviä muutoksia ja peruutuksia suunniteltuihin tilaisuuksiin. Olemme keränneet alle muutaman esimerkin, mitä peruuntumisista aiheutuneiden kustannusten minimoimiseksi voidaan tehdä arvonlisäverotuksen näkökulmasta.

Tilaisuus peruuntui, mutta kuluja jäi maksettavaksi. Mitä tehdä?

Esimerkki: Organisaatio on ollut itse järjestämässä toukokuussa koulutustilaisuutta. Tilaisuus on kuitenkin peruuntunut koronatilanteen vuoksi. Koulutusta varten on ehditty varata ja maksaa tilavuokra sekä tarjoiluja.

Peruuntuneista tilaisuuksista perityt veloitukset voidaan katsoa useissa tilanteissa vahingonkorvauksen luontoiseksi suoritukseksi, jos tilaaja ei saa itselleen tavaraa tai palvelua, vaan joutuu ainoastaan maksamaan tilaamastaan tavarasta tai palvelusta sopimuksen perusteella. Näissä tilanteissa on syytä pyytää tavarantoimittajalta tai tilan vuokraajalta uusi arvonlisäveroton lasku, jolloin kustannus ei jää tilaajan kuluksi. Näin erityisesti niissä tilanteissa, joissa tilaajalla ei ole vähennysoikeutta syntyneeseen kuluun. 

Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos tilaaja itse valitsee jättää käyttämättä palvelun tai vastaanottamatta tavarat esimerkiksi omana henkilökohtaisena varotoimenaan tai tila olisi joka tapauksessa tilaisuuden järjestävän organisaation käytössä. Asiasta on siten syytä keskustella aina palveluntuottajan kanssa. 

Osallistumismaksu tilaisuuteen on maksettu, mutta tilaisuutta ei järjestetä tai se siirretään

Esimerkki: Organisaatio on vastaanottanut järjestämäänsä ja sittemmin peruttuun tilaisuuteen liittyen osallistujilta ennakkomaksuja. TAI organisaatio on maksanut osallistumismaksun jonkun toisen järjestämään tilaisuuteen.

Peruuntuneista tilaisuuksista ja tapahtumista maksetut ennakkomaksut ovat arvonlisäverottomia, koska maksaja ei saa vastikkeeksi maksustaan minkäänlaista palvelua. Tilaisuuden järjestäjällä on silloin oikeus saada vero palautuksena Verohallinnolta ja toisaalta sopimuksesta riippuen ennakkomaksusta peritty arvonlisävero pitäisi hyvittää tilaisuuden osallistujille. Tilaisuuden järjestäjältä tulisi pyytää tässä tilanteessa arvonlisäveroton korjattu lasku. Osallistujan on samalla muistettava oikaista ennakkomaksun osalta mahdollisesti vähennetty arvonlisävero. Jos tilaisuuden järjestäjä ei palauta maksua, kysymyksessä on usein arvonlisäveroton vahingonkorvaus, kuten edellä on esitetty.

Järjestäjän näkökulmasta peruutuksen sijaan tilaisuus kannattaa yrittää siirtää järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Tilaisuuden siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei aiheuta arvonlisäverotuksessa toimenpiteitä myyjälle (eikä ostajalle). Vastaanotettu ennakkomaksu on edelleen arvonlisäverollinen vastike palvelun myynnistä. Järjestäjällä on myös oikeus vähentää tilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.