PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten luoda tullausprosessi, jossa yllätykset eivät ole yllätyksiä?

Poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestyy yritys, jonka toimitusketju joustaa. Osana tehokasta toimitusketjua ovat tullausprosessit, joita voidaan optimoida hyvällä suunnittelulla.

”Materiaalien saatavuusongelmat, toimitusviivästykset, vaihtoehtoisten toimittajien löytäminen ja käyttäminen sekä kiireelliset toimitusketjumuutokset.”

Teemoja, joiden kanssa useat globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset ovat ponnistelleet viime kuukausien aikana. Toimitusketjun häiriöihin on varauduttu ennenkin, mutta näin mittava maailmanlaajuinen poikkeustila tuli vauhdilla ja ennakoimattomana eteen. Toisenlaisessa toimintaympäristössä operoiminen vaatii yrityksiä nyt keskittymään yhä syvemmin, tehokkaammin ja aktiivisemmin prosesseihinsa, joiden tulee olla taipuvaisia nopeisiinkin muutoksiin.

Uudessa normissa häiriöt ovat normaaleja, osana arkitekemistä.

Materiaalitoimituksien turvaaminen

Kun toimitusketjuun on mahdollista tehdä muutoksia nopeasti ja dynaamisesti, pystyy yritys usein turvaamaan muun muassa materiaalitoimitukset. Suunniteltaessa muutoksia tullirajat ylittäviin toimintoihin, EU:n ulkopuolelta tilattaviin materiaaleihin ja EU:n ulkopuolelle toimitettaviin tavaroihin, tulee ymmärtää näiden muutosten vaikutukset tullausprosesseihin ja niissä hyödynnettäviin etuuskohteluihin. Verotuksellisia tekijöitäkään ei sovi unohtaa.

Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa vaihtoehtoinen materiaalitoimittaja sijaitsee maassa, jonka kanssa etuuskohteluita ei ole mahdollista hyödyntää. Seurauksena on tällöin ylimääräiset tullauskustannukset tuonnin yhteydessä. Selvittämällä etukäteen millaisia optimointimahdollisuuksia on saatavilla, vältetään yllättävien lisäkustannusten syntyminen.

On myös hyvä olla tietoinen lisääntyneen protektionismin tuomista vaikutuksista, kuten mahdollisista korotuksista tullimaksuihin.

Läpinäkyvyys ja yhteistyö auttavat hallitsemaan tullauksen riskejä

Tullausoperaatioiden riskienhallinnassa perustavina elementteinä ovat toimintojen suojaaminen, häiriöiden ennaltaehkäiseminen sekä jatkuvuuden varmistaminen epävakaissakin olosuhteissa. Näiden lisäksi korostuvat ennakoivat toimenpiteet ja tilanteisiin reagoiminen. Häiriöihin tulee reagoida entistä nopeammalla rytmillä, jotta muutokset saadaan käyttöön ilman turhia viiveitä tai kustannusyllätyksiä.

Parhaimmat tulokset saavutetaan silloin kun

  • yrityksellä on selkeä näkyvyys tullaustoimintoihin
  • prosessit ovat osana yrityksen muita toimintamalleja
  • yritys työskentelee aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmiensä kanssa.

Järjestelmällisellä suunnittelulla voidaan luoda kestävä, joustava ja kustannustehokas pohja tuonti- ja vientitoiminnoille. Häiriöitä ja yllätyksiä toimitusketjuihin tulee tapahtumaan jatkossakin, ratkaisevaa onkin miten onnistua toimimaan niiden kanssa.