PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten turvata yrityksen maksuvalmius?

Koronaepidemia aiheuttaa yrityksille erilaisia haasteita. Yksi niistä on maksuvalmiuden turvaaminen. Suorittamalla myynnin verot maksuperusteisesti ja vähentämällä ostojen verot tavaran tai palvelun vastaanottokuukaudella yritys voi parantaa omaa maksuvalmiuttaan ja vahvistaa kassatilannettaan. 

Myynnistä suoritettava vero voidaan tilikauden aikana ilmoittaa ja maksaa sillä kuukaudella, jonka aikana ostajaa on toimitetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta laskutettu. Jos laskua ei ostajalle anneta, vero voidaan ilmoittaa ja tilittää kauppahinnan vastaanottokuukaudella. Vaikka myynnin vero ilmoitettaisiin ja tilitettäisiin maksun vastaanottokuukaudella maksuperusteisesti, yritys voi kuitenkin vähentää ostojen veron jo tavaran tai palvelun vastaanottokuukaudella suoriteperusteisesti. Arvonlisäverojen ilmoittaminen ja suorittaminen tällä tavoin parantaa yritysten kassatilannetta merkittävästi. Ennakkomaksusta on vero kuitenkin ilmoitettava ja tilitettävä aina ennakkomaksun vastaanottokuukaudella. Yrityksen on korjattava kirjanpito suoriteperusteiseksi tilikauden viimeisellä kuukaudella, ellei sen liikevaihto ole enintään 500 000 euroa.

Mikäli yrityksen liikevaihto on enintään 500 000 euroa, yritys voi soveltaa maksuperusteista arvonlisäveron ilmoittamista ja tilittämistä myös tilikauden yli. On kuitenkin huomattava, että tässä tilanteessa, toisin kuin edellä on esitetty, maksuperusteisuutta on sovellettava myös ostojen arvonlisäveron vähentämiseen. Siten sekä myynnit että ostot on ilmoitettava maksuperusteisesti. Lisäksi tulee huomioida, että vero on aina kuitenkin ilmoitettava ja tilitettävä viimeistään 12 kuukauden kuluessa tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, jollei kyseessä ole myyntiä koskeva luottotappio.

Mikäli yritys lopettaisi kesken tilikautta kokonaan verollisen liiketoiminnan harjoittamisen, veloittamatta olevat myynnit tulee kirjata ja tilittää verollisen liiketoiminnan viimeisellä kalenterikuukaudella.

 

Kerromme mielellämme tarkemmin, miten yrityksenne voi parantaa maksuvalmiuttaan verolainsäädännön mahdollistamin keinoin.