PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten yleishyödyllinen yhteisö voi optimoida kassavirtaansa?

Yhdistykset ja säätiöt voivat lieventää koronapandemian vaikutuksia toimintaansa optimoimalla arvonlisäverojen maksamista.

Koronaviruspandemialla on merkittävä vaikutus monien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan. Kaikkien toimijoiden kannattaa nyt optimoida kassavirtaansa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tilittämällä myynnin arvonlisävero maksuperusteisesti ja vähentämällä ostojen arvonlisävero suoriteperusteisesti tilikauden aikana. Myös niiden yleishyödyllisten yhteisöjen, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, kannattaa varmistaa, onko ostolaskuihin merkitty arvonlisävero perusteltu. 

Peruutusmaksut

Tilaisuuksien ja tapahtumien peruuntuminen on saattanut johtaa tilanteeseen, jossa peruutuksesta huolimatta tilaisuuden tilaajalta on laskutettu osa alun perin sovitusta hinnasta. 

Esimerkki:

Yleishyödyllinen yhteisö on varannut tilan ja tarjoilun. Tapahtuman järjestäminen kuitenkin perutaan. Tapahtuman järjestämisestä vastaavan yrityksen kanssa sovitaan, että yleishyödyllinen yhteisö maksaa vain jo tarjoilua varten hankittujen elintarvikkeiden osuuden. Peruutuksesta aiheutuvan maksun, jossa tilaaja ei saa itselleen tavaraa tai palvelua, tulee lähtökohtaisesti olla arvonlisäveroton, koska kyseessä voidaan katsoa olevan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus. 

Peruutusmaksujen arvonlisäverottomuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia muitakin tilanteita kuin tilaisuuksia tai tapahtumia. Oikeuskäytäntö on kuitenkin hieman ristiriitaista. Tästä kirjoittaa Juha Laitinen artikkelissaan. Tilanne saattaa olla toinen ainakin silloin, kun laskutetaan koko sovittu hinta tai silloin, kun asiakkaalla on mahdollisuus käyttää tilattu tavara tai palvelu, mutta hän jättää sen omasta valinnastaan käyttämättä. Jos peruutusmaksuissa laskuun on merkitty arvonlisävero, asiasta on syytä keskustella myyjän kanssa. 

Ennakkomaksut

Myös mahdolliset ennakkomaksut tilaisuuksista ja tapahtumista tai muista tavaroista ja palveluista, joiden tilaukset perutaan, muuttuvat tällaisessa tilanteissa arvonlisäverottomiksi. Ennakkomaksusta peritty arvonlisävero tulisi saada myyjältä hyvityksenä takaisin. Samalla on muistettava oikaista ennakkomaksun osalta vähennetty arvonlisävero, jos vero on vähennetty.

Jos tilaisuus tai tapahtuma vain siirretään, jo maksettu ennakkomaksu on edelleen arvonlisäverollinen. 

Ajallinen kohdistaminen

Kassavirtaa voidaan tehostaa optimoimalla se, milloin arvonlisävero tilitetään Verohallinnolle ja milloin vähennykset tehdään. Arvonlisäverotuksessa puhutaan tällöin ajallisesta kohdistamisesta. 

Tilikauden aikana myynnin arvonlisävero voidaan suorittaa joko laskutusperusteisesti tai ellei myynnistä lähetetä laskua, maksuperusteisesti. Ostojen vero voidaan tästä huolimatta vähentää suoriteperusteisesti. Jos tilikauden liikevaihto on alle 500 000 euroa, maksuperusteisuutta voidaan soveltaa tilikaudesta toiseen. Tällöin maksuperustetta on kuitenkin sovellettava sekä myynteihin että ostoihin. Ks. ajallisesta kohdistamisesta tarkemmin Marja Hokkasen artikkelista

Maksujärjestely ja luottotappiot

Arvonlisäveroilmoitusten antamisen tai verojen maksujen ajankohtia ei ainakaan toistaiseksi ole helpotettu.  Arvonlisäveroilmoituksen myöhästymisestä määrättävä myöhästymismaksu voidaan kuitenkin jättää perimättä erityisestä syystä. Erityinen syy on esimerkiksi sairastuminen tai karanteeni. Maksujärjestelyä voi nyt hakea helpotetuin ehdoin OmaVeron kautta. Katso näistä myös Juha Laitisen kirjoitus

On valitettavan todennäköistä, että luottotappioiden määrä tulee kasvamaan. Kun näyttää siltä, ettei saamisesta saada suoritusta, ja kirjanpidossa tehdään tästä luottotappiokirjaus, voi myyjä oikaista aikaisemmin tältä osin suorittamaansa arvonlisäveroa. Myynnin veron vähennys kohdistetaan luottotappiokirjauksen ajankohtaan. Katso luottotappioista ja arvonlisäverotuksesta tarkemmin täältä