PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Monenkeskinen asiakirja toi pääasiallisen tarkoituksen arvioinnin Suomen kaksinkertaista verotusta koskeviin sopimuksiin

Kuten aiemmin kerroimme, Suomi oli mukana allekirjoittamassa niin sanottua ”Monenkeskistä sopimusta verosopimuksiin liittyvien toimien soveltamisesta veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen estämiseen” (ns. MLI-sopimus). Allekirjoitustilaisuudessa Pariisissa 7.6.2017 Suomi hyväksyi minimistandardit, mutta ei valinnaisia sopimuskohtia. Minimistandardeihin kuuluvat säännökset kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten (DTC) väärinkäytöstä sekä parannukset erimielisyyksien ratkaisutapoihin.