PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutokset siirtohinnoitteluoikaisua koskevaan säännökseen tulevat voimaan vuoden alusta

Verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n mukaan etuyhteysosapuolten väliset liiketoiminnat tulee toteuttaa markkinaehtoisesti, eli sellaisilla ehdoilla, joita toisistaan riippumattomien yritysten välillä olisi käytetty. Lakiin tehdyt muutokset mahdollistavat etuyhteysliiketoimen määrittämisen sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti sekä valtuuttavat veroviranomaisen poikkeustilanteissa sivuuttamaan verovelvollisen etuyhteysliiketoimen ja tarvittaessa korvaamaan sen toisella. Sivuuttaminen on mahdollista, jos liiketoimi poikkeaa siitä, mitä taloudellisesti järkevästi toimivat, toisistaan riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat, ja ettei määritellylle liiketoimelle voida vahvistaa markkinaehtoista hintaa.