PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia golfseurojen verotusta koskevaan ohjeistukseen

Yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevassa ohjeessa on tehty muutoksia golfseurojen verotusohjeistukseen jäsenmaksujen osalta. Golfyhdistyksen yleishyödyllinen status ratkaistaan toki samojen kriteerien perusteella kuin muidenkin yleishyödyllisten yhteisöjen. 

Verohallinto on jo aikaisemmassa ohjeessaan katsonut, että mikäli golfyhdistyksen jäsenyys edellyttää golfkentän omistavan osakeyhtiön osakkuutta, golfyhdistyksen ei voida katsoa toimivan yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi.  Toiminnan ei näin ollen voida katsoa kohdistuvan rajoittamattomaan henkilöpiiriin siten kuin yleishyödylliseltä yhteisöltä edellytetään. 

Golfyhdistys ei myöskään ole yleishyödyllinen, jos osakeyhtiö osallistuu yhdistyksen päätöksentekoon. Jos osakeyhtiö ja golfyhdistys harjoittavat golftoimintaa samalla kentällä, näiden toimintojen on oltava selvästi erillään.

Golfseuroille jatkossa verovapaa tulo

Verohallinto on linjannut aikaisemmasta poiketen jäsenmaksut yleisesti golfyhdistyksen verottomaksi yleishyödyllisestä toiminnasta saaduksi verovapaaksi tuloksi. Aikaisemmin verottomana pidettiin vain jäsenmaksun passiiviosaa, joka ei oikeuta pelaamiseen. Uudessa ohjeessa yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävän golfseuran yleishyödyllisen toiminnan verovapaata tuloa ovat

  • jäsen- ja liittymismaksut
  • kilpailujärjestelmän alaisten kilpailujen osallistumismaksut
  • tavanomaiset jäsenistölle suunnatusta valmennus- ja koulutustoiminnasta perityt korvaukset
  • ilmoitustuotot jäsenlehdessä
  • muu yleishyödyllisille yhteisöille tyypillinen varainhankinta.

Yleishyödyllisen toiminnan kuluiksi Verohallinto on listannut esimerkiksi

  • jäsenmaksut liitolle (lisenssimaksut)
  • yleishyödylliseen toimintaan liittyvät hallinto-, henkilöstö- ja kilpailukulut
  • junioritoiminnan kulut. 

Golfseuroille jatkossa veronalainen tulo

Veronalaiseksi elinkeinotuloksi Verohallinto katsoo edelleen kaikkia jäseniltä ja ulkopuolisilta perittyjä pelaamiseen tai lyöntiharjoitteluun oikeuttavia maksuja, ulkopuolisille suunnatun golfkurssin pitämisestä saatuja tuloja sekä kentän vuokraamisesta saatuja tuloja. Tällaista on esimerkiksi niin sanottujen yrityskilpailujen järjestäminen kentällä ja kentän vuokraaminen vastaavaa toimintaa varten. Verotettavan elinkeinon määritelmä on siten säilynyt tältä osin ennallaan.

Verohallinto jakaa jäsenistöltä perityt pelimaksut aikaisempaan tapaan verottomaan ja verolliseen toimintaan. Pelaaminen eri perustein käsitellään verotuksessa eri tavoin riippuen muun muassa siitä, missä muodossa pelaamisesta veloitetaan. Ohje ei kerro, voiko jäsenmaksu oikeuttaa pelaamiseen ilman, että se katsottaisiin golfseuran verolliseksi elinkeinotuloksi. Raja ei ole selvä ja vaatinee mahdollisesti ennakkoratkaisun ennen kuin tiedämme, miten golfseuran harjoittelu- ja pelitoimintaa tulevaisuudessa verotetaan silloin, kun harjoittelu ja/tai pelaaminen on mahdollista suoraan jäsenmaksun perusteella.