PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia Itävallan siirtohinnoitteluohjeisiin

Itävallan valtiovarainministeriö julkaisi lokakuussa 2021 päivitetyt siirtohinnoitteluohjeet (Austrian Transfer Pricing Guidelines, ATPG 2021).

Businessman signing digital contract on tablet using stylus pen

Päivitetyt siirtohinnoitteluohjeet muuttavat merkittävästi Itävallan aiempaa ohjeistusta vuodelta 2010. Päivitetyssä 2021 ohjeistuksessa on huomioitu sekä siirtohinnoittelua koskeva kehitystyö OECD:n tasolla että kansallisen tason oikeus- ja hallintokäytäntö.

Päivitetyt ohjeet ovat pitkälti linjassa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kanssa, mutta sisältävät jossain määrin tiukempia vaatimuksia tai muotoiluja, jotka voivat aiheuttaa tulkintaristiriitoja muiden maiden kanssa. Päivitettyjen siirtohinnoitteluohjeiden merkittävin vaikutus liittyy vaatimuksiin konsernin sisäisen liiketoimen määrittelyä, dokumentointia ja markkinaehtoisuuden seurantaa koskien esimerkiksi konsernin sisäisten sopimusten sisällön osalta sekä miten erityisesti konsernin sisäiset rahoitusliiketoimet ja aineetonta omaisuutta koskevat liiketoimet tulee analysoida ja dokumentoida.

Päivitetyt siirtohinnoitteluohjeet myös vahvistavat OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden käytön verosopimusten ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvän markkinaehtoperiaatteen tulkintalähteenä. Vain niissä tapauksissa, joissa Itävallan uusi ohjeistus nimenomaisesti poikkeaa aikaisemmista OECD:n siirtohinnoitteluohjeista eikä ohjeistusta voida pitää aikaisempia OECD:n siirtohinnoitteluohjeita selventävänä tai täydentävänä ohjeistuksena, voidaan tulkintalähteenä käyttää konsernin sisäisen liiketoimen sopimishetkellä julkaistuja OECD:n siirtohinnoitteluohjeita.

Näin ollen on odotettavissa, että Itävallassa sijaitsevien konserniyhtiöiden konsernin sisäiset liiketoimet myös vanhoilta vuosilta arvioidaan verotarkastuksissa päivitettyjen ohjeiden vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi myös pienemmille yhtiöille tulee tiukemmat, muodolliset dokumentointivaatimukset Itävallan päivitettyjen siirtohinnoitteluohjeiden myötä.

Ainoa viimeaikainen OECD-tason kehitystyö, jota ei ole huomioitu Itävallan päivitetyissä siirtohinnoitteluohjeissa on OECD:n joulukuussa 2020 julkaisema ohjeistus COVID-19 -pandemian vaikutuksista siirtohinnoitteluun. Siten nähtäväksi jää, kuinka Itävallan veroviranomaiset huomioivat pandemian vaikutukset konserniyhtiöiden tuloksiin siirtohinnoittelunäkökulmasta.

Lue lisää Tax Insights -julkaisustamme.