PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia suunnitteilla Viron yritysverotukseen

Muutoksilla kannustetaan osingonjakoon sen sijaan, että kertyneet varat lainataan konsernin emoyhtiölle.

Viron uusi marraskuussa 2016 aloittanut hallitus on julkaissut suunnitelmia Viron yritysverojärjestelmän hyväksikäyttämisen estämiseksi. Viron yritysverojärjestelmä kannustaa monikansallisia yrityksiä jättämään voittovarat jakamatta ja siirtämään varat konsernin käyttöön lainoina tai konsernitilijärjestelyillä. Käytännössä varat eivät ohjaudu Viron-yhtiön investointeihin.

Tulevat muutokset tarjoavat pienen kannusteen osingon tasaiselle jakamiselle ja keppiä niille, jotka jatkavat varojen siirtoa emoyhtiölle lainoina. Osingonjakoon on suunnitteilla huojennuksia siten, että jaetusta osingosta maksettaisiin 14 % veroa 20 %:n sijasta. Huojennus tulisi asteittain voimaan ja riippuisi edeltävien vuosien osingoista. Lisäksi käyttöön oltaisiin ottamassa konserniyhtiöille annettaville lainoille 20 %:n vero, jonka voi saada takaisin, jos lainat maksetaan takaisin kahden vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä lakiluonnosta viimeistellään ja lisätietoa muutoksista on luvassa huhtikuun aikana. Ehdotetuilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus myös suomalaisille yrityksille, joilla on toimintaa Virossa. Olethan yhteydessä, jos Viron verotuksen ehdotetut muutokset vaikuttavat yrityksessäsi ajankohtaisilta.

Ehdotettuja muutoksia on kuvattu tarkemmin Viron PwC:n uutiskirjeessä.