PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia Sveitsin arvonlisäverosääntelyssä

Sveitsin arvonlisäverosäännökset ovat muuttumassa vuoden 2018 alusta. 1.1.2018 alkaen yksityishenkilö tai yritys, jonka kansainvälinen liikevaihto ylittää 100 000 CHF, voi olla velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa Sveitsissä siellä syntyneen liikevaihdon perusteella, mikäli harjoitettu toiminta sisältää esimerkiksi rakentamispalvelujen myyntiä, messuilla tapahtuvia myyntejä, telepalvelujen myyntejä yksityishenkilöille tai catering-palvelujen myyntejä.

Mikäli yrityksellänne on tällaista toimintaa Sveitsissä, kannattaa rekisteröintivelvollisuus selvittää mahdollisimman pian.

Vähäarvoisia tuotteita (70 CHF, jos myyntiin soveltusi yleinen verokanta ja 200 CHF, jos myyntiin sovellettaisiin alennettua verokantaa) Sveitiin myyvien yritysten tulee puolestaan rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi näistä myynneistä 1.1.2019 alkaen.