PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Muutoksia työpanososinkojen ja alihintaisten työsuhdeoptioiden kohteluun

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 64/2019), jossa esitetään muutoksia eläkkeen perusteena olevan työansion käsitteeseen. Hallituksen esityksen mukaan työpanokseen perustuva osinko laskettaisiin jatkossa mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään työsuhdeoptioiden ja osakepalkkioiden säännöksiin liittyviä täsmennyksiä.