PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Myös etätyössä on huomioitava sosiaaliturvasäännökset

Etätyöskentelyn määrä on viime vuosien aikana kasvanut ja yhä useampi työntekijä tekee tai suunnittelee tekevänsä etätöitä ulkomailta käsin esimerkiksi Suomessa olevan työnantajansa lukuun. Ulkomaiden etätyöjärjestelyissä tulee huomioida, että ulkomaantyöskentelyn vakuuttamissäännöt pätevät ulkomailla etätyötä tekeviin työntekijöihin samoin kuin muihin ulkomailla työskenteleviin henkilöihin.