PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Myytäviä hankkeita varten perustetut yhtiöt olivat yhtiön vaihto-omaisuutta

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön tuulivoimahankkeiden myyntiä varten perustamat osakeyhtiöt kuuluivat yhtiön vaihto-omaisuuteen, jonka myynti on veronalaista.

Korkein hallinto-oikeus antoi 22. maaliskuuta 2017 ratkaisun (KHO 2017:44), joka koski myytäviä hankkeita varten perustettujen osakeyhtiöiden verokohtelua. Konsernin pääomallista toimintaa oli käynnistää ja kehittää tuulivoimahankkeita. Sen tarkoituksena oli hankkia kuhunkin hankkeeseen jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta vietiin eteenpäin. Sillä ei itsellään ollut hankkeiden toteuttamiseen tarvittavia pääomia. Yhtiö oli vuosina 2012–2014 perustanut X Oy:n, Y Oy:n ja kuusi muuta hankekehitysyhtiötä. Syksyllä 2014 se oli myynyt X Oy:n ja Y Oy:n osakekannat. Lisäksi kahden tytäryhtiön kehityshankkeet olivat toistaiseksi keskeytyneet, ja yksi hankekehitysyhtiöistä oli myynyt liiketoimintansa joulukuussa 2014.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yhtiön oli katsottava perustaneen hankekehitysyhtiöt voidakseen myydä osakeyhtiöiden muodossa harjoitettuja hankkeita. Tämän vuoksi kyseisten yhtiöiden osakkeet eivät olleet yhtiön pysyvään käyttöön tarkoitettuja arvopapereita vaan vaihto-omaisuutta. Arvioinnissa ei annettu merkitystä sille, että omistajayhtiön toimitusjohtaja ja muut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt toimivat hankekehitysyhtiöiden hallinnossa. Näihin perusteisiin vedoten KHO totesi, että tytäryhtiöosakkeista saamat luovutushinnat oli katsottava sen veronalaiseksi tuloksi.

Lain mukaan vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta saadut luovutusvoitot ovat lähtökohtaisesti yhtiölle veronalaista elinkeinotuloa. Elinkeinoverolaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä osakeyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat katsotaan kuitenkin yhtiön verovapaaksi tuloksi. Vaihto-omaisuuteen kuuluvat edelleen luovutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet kuten raaka-aineet, puolivalmisteet ja kauppatavarat. Tapauksessa merkityksellistä on, että yhtiöiden osakkeiden katsottiin kuuluvan yhtiön vaihto-omaisuuteen, jolloin luovutus oli veronalaista.