PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Neljä uutta valtiota ovat ratifioineet OECD:n BEPS-sopimuksen

Kesäkuun aikana Serbia, Ruotsi, Uusi-Seelanti ja Yhdistyneet kuningaskunnat ratifioivat OECD:n niin kutsutun monenkeskisen yleissopimuksen (BEPS-sopimus, MLI).

Kerroimme 12.4.2018, että Itävalta, Mansaari, Jersey, Puola ja Slovenia olivat ensimmäiset viisi valtiota ja lainkäyttöaluetta, jotka ratifioivat OECD:n BEPS-sopimuksen. Kesäkuun aikana Serbia (5.6.2018), Ruotsi (22.6.2018), Uusi-Seelanti (27.6.2018) ja Yhdistyneet kuningaskunnat (29.6.2018) liittyivät näiden valtioiden joukkoon.

BEPS-sopimukseen liittymällä valtiot voivat muuttaa olemassa olevia kahdenvälisiä verosopimuksia keskitetysti. Uusien valtioiden liityttyä ratifioineiden valtioiden joukkoon myös esimerkiksi Ruotsin ja Puolan välinen verosopimus tulee muuttumaan BEPS-sopimuksen ja Ruotsin ja Puolan tekemien mahdollisten varausten mukaisesti.

Tulevaisuudessa ratifioineiden valtioiden välisten verosopimusten sisältöä tulkittaessa tulee siten huomioida verosopimustekstin lisäksi BEPS-sopimuksen teksti. Jos molemmat maat ovat liittyneet BEPS-sopimukseen esimerkiksi kiinteää toimipaikkaa koskevan sääntelyn osalta yhtäläisin ehdoin, määrittyy verosopimusta sovellettaessa kiinteän toimipaikan syntyminen BEPS-sopimuksen mukaisesti.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 7.6.2017, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. Näin ollen Suomen ja BEPS-sopimuksen ratifioineiden valtioiden välisiin verosopimuksiin tulee muutoksia vasta Suomen ratifioidessa sopimuksen.