PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Odotettu Suomen ja Hongkongin välinen verosopimus allekirjoitettiin toukokuussa

Suomen ja Hongkongin välinen verosopimus kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi (Comprehensive Avoidance of Double Taxation, CDTA) allekirjoitettiin 24.5.2018.

Allekirjoitetun sopimuksen tarkoituksena on estää kaksinkertainen verotus Suomen ja Hongkongin välillä ja määrittää näiden valtioiden välinen verotusoikeus.

Sopimus rajoittaa lähdeveron määrää seuraavasti:

  • osinko 5 % jos tosiasiallinen edunsaaja on yhtiö, joka omistaa vähintään 10 %:n äänimäärän osinkoa jakavassa yhtiössä
  • 10 % muissa tapauksissa
  • rojaltitulo 3 %.

Hongkongilaisen yhtiön suomalaiselle yhtiölle maksamat osingot ovat verovapaita Suomessa, mikäli suomalainen yhtiö omistaa vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön äänimäärästä.

Sopimus astuu voimaan kummankin osapuolen ratifiointimenettelyjen jälkeen.