PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD julkaisi ohjausmuistion digitalisoituvan talouden verotuksellisista haasteista

OECD antoi 29.1.2019 tilannepäivityksen digitaalitalouden työryhmän työskentelystä talouden digitalisoitumisesta johtuvien verotuksellisten haasteiden parissa.

Työryhmä tulee jatkamaan työskentelyään vuoden 2019 aikana kahden ”pilarin” mallin mukaisesti.

Ensimmäinen pilari: verotuksellinen liittymä ja allokaatio

Ensimmäinen pilari keskittyy säännöksiin, jotka määrittävät oikeuden verottaa monikansallisen yrityksen liiketuloa lainkäyttöalueiden välillä. Pyrkimyksenä on selvittää mahdollisuus muokata sääntöjä niin, että verotusoikeutta siirrettäisiin sille lainkäyttöalueelle, jossa digitaalisen palvelun käyttäjät sijaitsevat.

Ehdotusten toteuttaminen edellyttää uudelleenarviointia yrityksen saaman tulon ja tietyn lainkäyttöalueen verotuksellisen liittymän (ns. nexus-sääntöjen) osalta. Ehdotetut muutokset puuttuisivat voimassaolevan kansainvälisen verojärjestelmän perusperiaatteisiin, kuten markkinaehtoperiaatteen noudattamiseen, sekä kiinteän toimipaikan muodostumiseen digitaalisen läsnäolon perusteella.

Toinen pilari: perimmäiset BEPS-ongelmat

Toinen pilari keskittyy ratkaisemaan BEPS-hankkeen perimmäisiä tavoitteita, eli veropohjan rapautumista sekä tulonsiirtoa alhaisemman verotuksen piiriin. Tarkoitus on vahvistaa tulon lähdevaltion verotusoikeutta tilanteissa, joissa lainkäyttöalue, jolla on verotusoikeus tuloon, soveltaa alhaista efektiivistä veroastetta kyseiseen tuloon.

Mitä seuraavaksi?

Yksityiskohtaisempaa tietoa annetuista ehdotuksista on odotettavissa noin helmikuun puolessa välissä. Pariisissa järjestetään 13. ja 14. maaliskuuta julkinen kuuleminen, jonka jälkeen OECD esittää toukokuussa työsuunnitelman työryhmälle ja kesäkuussa G20-maille. Työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen OECD-projektin lopulliset suositukset esitetään G20-maille vuonna 2020.

Tarkemmin aiheesta OECD:n sivuilta.