PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD julkaisi rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelua koskevat lopulliset ohjeet

OECD julkaisi 11.2.2020 pitkään odotetun rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelua käsittelevän raporttinsa. Raportti perustuu OECD:n heinäkuussa 2018 julkaisemaan keskusteluluonnokseen, jonka sisällöstä jäsenmaat eivät kuitenkaan tuolloin päässeet yksimielisyyteen aiheeseen liittyvien alueellisten menettelytapojen eroavaisuuksien johdosta.

Tuore raportti on ensimmäinen OECD:n julkaisema asiakirja, jossa se ilmaisee yhteisymmärryksessä kantansa sisäisten rahoitusjärjestelyjen kohteluun ja hinnoitteluun. 

Raportin sisältämät uudet suositukset tulevat muodostamaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luvun 10, jonka seurauksena konsernien on nyt arvioitava sisäisiä rahoitusjärjestelyjään päivitettyjen vaatimusten valossa.

Raportissa käsitellään muun muassa seuraavia konsernin sisäisiin rahoitusliiketoimiin liittyviä aihekokonaisuuksia:

  • Rahoitusliiketoimen tunnistaminen 
  • Konsernin sisäiset lainat 
  • Konsernitilijärjestelyt
  • Suojaukset (Hedging) 
  • Takuusitoumukset
  • Sisäiset vakuutusjärjestelyt.

Lue lisää PwC:n Global Structuring Tax Insights -julkaisusta.