PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD:ltä päivitetty tilannekatsaus Pilari 1 Amount B:stä

OECD julkaisi 17. heinäkuuta uuden konsultaatiodokumentin koskien Pilari 1 Amount B -nimellä kulkevaa työtä. Amount B:n  tarkoituksena on yksinkertaistaa siirtohinnoittelua luomalla kaavamainen tapa, jolla konsernien yksinkertaisten markkinointi- ja jakeluyhtiöiden tuotot voidaan määrittää. Edellinen konsultaatiodokumentti julkaistiin vuoden 2022 joulukuussa, ja kirjoitimme siitä täällä

Objects

Tiivistäen Amount B:n tarkoituksena on luoda yksinkertaistettu menettely, jonka mukaan yritykset voisivat Amount B:n soveltuvuusalaan kuuluvan yksinkertaisen markkinointi- ja jakelutoiminnan osalta määrittää markkinaehtoiset siirtohinnat hinnoittelumatriisin avulla. Täten erillisiä vertailutietohakuja ei tarvitsisi näiden liiketoimien osalta enää jatkossa laatia. 

Aikataulusta on jääty jälkeen, sillä Amount B:hen liittyvä tekninen työ ei ole vielä valmis. Tavoite on saattaa työ loppuun vuoden 2023 aikana, ja lisäksi implementoida Amount B:n keskeinen sisältö OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin tammikuussa 2024. Amount B:hen liittyvä työ on mennyt selkeästi eteenpäin edelliseen dokumenttiin nähden, ja esimerkiksi hinnoittelumatriisi on nyt julkaistu kommentoitavaksi. 

Hinnoittelumatriisin ja sen soveltamisen lisäksi dokumentissa toivotaan kommentteja muun muassa Amount B:n soveltuvuuteen digitaalisten tuotteiden osalta, sekä siihen, tarvitaanko määrällisten soveltuvuuskriteerien rinnalle laadullisia kriteerejä. Kommentit dokumenttiin tulee antaa 1. syyskuuta 2023 mennessä.

Huomionarvoista on, että dokumentti on vasta työryhmän ehdotus, johon ei ole toistaiseksi syntynyt konsensusta. Täten konsultaatioprosessin ulkopuoliset muutokset Amount B:hen ovat edelleen mahdollisia.

Lisätietoja: OECD Releases Pillar One Amount B