PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD:ltä päivitetyt ehdotukset digitalouden verotusta koskevista säännöksistä

OECD julkaisi myöhään maanantaina 12.10.2020 kauan odotetut päivitetyt ehdotukset digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevista säännöksistä. Uudet ehdotukset ovat julkisesti kommentoitavissa 14.12.2020 asti, ja virtuaalinen kuulemistilaisuus järjestetään tammikuussa 2021. Hankkeen aiemmasta aikataulusta ollaan siis pahasti myöhässä; nyt konsensus on tarkoitus saavuttaa vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

Tämä ei toisaalta tullut yllätyksenä, sillä aihe on poliittisesti erittäin herkkä, ja esimerkiksi USA vetäytyi hankkeesta jo kertaalleen alkukesästä 2020. Tulevat presidentinvaalit saattavat toki vaikuttaa maan suhtautumiseen. Aihe on myös Euroopan unionin agendalla.

Säännösten tarkoituksena on kansainvälisen verotuksen uudistaminen niin verotusoikeuden (pilari 1) kuin ns. globaalin minimiveroasteen (pilari 2) saralla. Tekninen työ pilareita koskien on edennyt siinä mielessä pitkälle, että useiden eri vaihtoehtoisten lähestymistapojen sijaan OECD on nyt linjannut selkeät suuntaviivat kaksiportaisen mallin tekniselle toteutukselle. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

Pilari 1

Tavoitteena on ottaa käyttöön markkinaehtoperiaatteen rinnalle kaavamainen, residuaalivoittoon perustuva menetelmä, jolla tietty osuus rutiinivoittotasoa ylittävästä voitosta ohjataan verotettavaksi valtioihin, joilla yrityksen kuluttajat/markkinat sijaitsevat. Oleellisena uudistuksena tässä on niin ikään uudenlaisen nexuksen eli verotuksellisen presenssin synnyttäminen ilman yrityksen fyysistä sijoittautumista kyseiseen valtioon.

Pilari 2

Toinen pilari koostuu eri mekanismeista, joiden tarkoituksena on varmistaa se, että globaalit suuryritykset maksavat voitoistaan tietyn minimiasteen verran veroa riippumatta siitä, missä valtiossa voitot tosiasiallisesti kertyvät.

Keskeiset yksityiskohdat ovat pitkälle edenneestä valmistelusta huolimatta kuitenkin vielä avoinna. Ensimmäiseen pilariin liittyen OECD:n tulee esimerkiksi määrittää, mitkä palvelut kuuluvat ehdotuksen automatisoitujen digitaalisten palveluiden tai käyttäjärajapinnassa tapahtuvien palveluiden piiriin. Toisen pilarin osalta avoinna on muun muassa kaavailtu globaali minimiveroaste.

Taloudellinen vaikutusarviointi on myös käynnissä. On arvioitu, että uudistuksilla saavutettavat vuosittaiset verovaikutukset ovat ensimmäisen pilarin osalta jopa 100 miljardia USA:n dollaria (uudelleen allokoidut voitot) ja toisen pilarin osalta 60–100 miljardia USA:n dollaria (täysin uudet, kertyvät verotuotot).

OECD:n julkaisut ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

Lisätiedot:

Noora Hyvönen
noora.hyvonen@pwc.com, puh. 020 787 7193

Linda Karhinen
linda.karhinen@pwc.com, puh. 020 787 7793