PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD:n BEPS-sopimus (Multilateral Instrument) astuu voimaan 1.7.2018 ensimmäisten viiden valtion ja lainkäyttöalueen osalta

Viisi ensimmäistä valtiota ja lainkäyttöaluetta on ratifioinut OECD:n niin kutsutun monenkeskisen yleissopimuksen (BEPS-sopimus, MLI). Sopimusta aletaan soveltaa vuodesta 2019 lähtien niihin kyseisten osapuolten välisiin verosopimuksiin, joita ei ole jätetty sen soveltamisalan ulkopuolelle.

BEPS-sopimuksen ovat ratifioineet tähän mennessä Itävalta (22.9.2017), Mansaari (19.10.2017), Jersey (15.12.2017), Puola (23.1.2018) ja Slovenia (22.3.2018). Sopimuksen voimaantulo vaati viisi ratifioimista.

BEPS-sopimukseen liittymällä valtiot voivat muuttaa olemassa olevia kahdenvälisiä verosopimuksia keskitetysti. Nyt kun BEPS-sopimuksen on ratifioinut vähintään viisi valtiota tai lainkäyttöaluetta, tulevat näiden valtioiden tai lainkäyttöalueiden väliset verosopimukset muuttumaan. Näin ollen esimerkiksi Puolan ja Slovenian välinen verosopimus tulee nyt muuttumaan BEPS-sopimuksen ja Puolan ja Slovenian tekemien mahdollisten varausten mukaisesti. Puolan ja Slovenian välisen verosopimuksen sisältöä tulkittaessa tulee siten tulevaisuudessa huomioida nykyisen verosopimustekstin lisäksi BEPS-sopimuksen teksti. Jos molemmat maat ovat liittyneet BEPS-sopimukseen esimerkiksi kiinteää toimipaikkaa koskevan sääntelyn osalta yhtäläisin ehdoin, määrittyy verosopimusta sovellettaessa kiinteän toimipaikan syntyminen BEPS-sopimuksen mukaisesti.

Suomella on verosopimukset Itävallan, Puolan ja Slovenian kanssa. Näihin verosopimuksiin ei kuitenkaan tule muutoksia ennen kuin Suomikin on ratifioinut BEPS-sopimuksen. Jos (ja kun) Suomi ratifioi osaltaan BEPS-sopimuksen, muuttuvat Suomen verosopimukset siltä osin, kun Suomen ja mahdollisen BEPS-sopimuksen niin ikään ratifioineen verosopimuskumppanin liittymisehdot ovat yhteneväiset.

Tällä hetkellä sopimuksen on allekirjoittanut lähes 80 valtiota ja lainkäyttöaluetta, mutta sen soveltaminen kyseisten osapuolten kahdenvälisiin verosopimuksiin vaatii edellä kuvatulla tavalla kummankin osapuolen ratifioinnin. OECD:n mukaan BEPS-sopimus tulee vaikuttamaan yli 1 200 verosopimukseen.

Tavoitteena veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron ehkäiseminen

Voimaantuleva uusi monikansallinen BEPS-sopimus on ensimmäinen laatuaan. Sopimus mahdollistaa OECD:n BEPS-hankkeen tulosten saattamisen osaksi maiden kahdenkeskisiä verosopimuksia. BEPS-sopimuksen tavoitteena on ehkäistä veropohjan rapautumista sekä voitonsiirtoa.

Sopimuksella pyritään poistamaan verosopimuksiin liittyviä riitoja, kahdenkeskistä verotusta ja edistämään verovarmuutta.

BEPS-sopimuksen keskeisiin määräyksiin kuuluvat määräykset hybridi-instrumenttien verokohtelusta, sopimusten väärinkäytöstä, kiinteistä toimipaikoista ja keskinäisistä sopimusmenettelyistä, joihin kuuluu muun muassa vapaaehtoinen määräys pakollisesta sitovasta välimiesmenettelystä.

Useat valtiot tekivät kuitenkin ensi vaiheessa paljon erilaisia varauksia BEPS-sopimuksen eri kohtiin, eivätkä ne siten ota kaikkia edellä mainittuja muutoskohtia osaksi omia verosopimuksiaan. Valtiot voivat kuitenkin myös myöhemmässä vaiheessa muuttaa BEPS-sopimukseen tekemiään varauksia.

Suomi allekirjoitti sopimuksen 7.6.2017, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. Suomi jätti allekirjoitustilanteessa sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle Pohjoismaisen tuloverosopimuksen ja Bulgarian kanssa solmitun tuloverosopimuksen. BEPS-sopimus ei myöskään muuta Suomen verosopimusten nykyisiä määräyksiä mm. kiinteästä toimipaikasta, koska Suomi teki asiaa koskevan varauksen.