PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

OECD:n BEPS-sopimus (Multilateral Instrument) voimaan 1.6.2019 alkaen

Useat keskeiset Suomen solmimat verosopimukset muuttuivat 1.6.2019 valtioneuvoston 25.4.2019 antaman asetuksen johdosta. Asetuksella saatetaan voimaan veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehty monenvälinen yleissopimus.

Tavoitteena veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron ehkäiseminen

Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, voimaan tullut BEPS-sopimus on ensimmäinen laatuaan. Sopimus mahdollistaa OECD:n BEPS-hankkeen tulosten saattamisen osaksi Suomen solmimia kahdenkeskisiä verosopimuksia. BEPS-sopimuksen tavoitteena on ehkäistä veropohjan rapautumista sekä voitonsiirtoa.

Suomi allekirjoitti sopimuksen 7.6.2017 ja ratifioi sen 25.2.2019. Nyt annetulla asetuksella (Valtioneuvoston asetus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta, 577/2019) BEPS-sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.6.2019 alkaen.

Keskeiset verosopimukset muuttuvat asetuksen myötä

Asetuksen myötä useat Suomen solmimat kahdenkeskiset verosopimukset muuttuvat. Keskeisiä valtioita, jotka ovat jo omalta osalta saattanet voimaan BEPS-sopimuksen, ovat muun muassa Australia, Itävalta, Yhdistyneet Kuningaskunnat, Irlanti, Luxemburg (1.8.2019 alkaen), Puola, Alankomaat, Ranska, Japani, Liettua ja Malta. Lisäksi on odotettavissa, että useat muut keskeiset Suomen verosopimusvaltiot tulevat saattamaan BEPS-sopimuksen voimaan lähitulevaisuudessa.

Tapauskohtainen tarkastelu

Useat valtiot ovat tehneet paljon erilaisia varaumia BEPS-sopimuksen eri kohtiin, eivätkä ne siten ota kaikkia sopimuksen määräyksiä osaksi omia verosopimuksiaan. Valtiot voivat kuitenkin myöhemmässä vaiheessa muuttaa BEPS-sopimukseen tekemiään varaumia.

Suomi jätti allekirjoitustilanteessa sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle Pohjoismaisen tuloverosopimuksen ja Bulgarian kanssa solmitun tuloverosopimuksen. BEPS-sopimus ei myöskään muuta Suomen verosopimusten nykyisiä määräyksiä mm. kiinteästä toimipaikasta, koska Suomi teki asiaa koskevan varauman.

BEPS-sopimuksen vaikutusta verosopimuksiin tulee siten aina tarkastella tapauskohtaisesti. Kansainvälisen verotuksen asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa BEPS-sopimukseen liittyvissä asioissa.