PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Omaan pääomaan kirjattavan pääomalainan tuoton käsittely

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon (1979/2018) pääomalainan kirjanpidollisesta käsittelystä ja erityisesti instrumentille maksettavan kompensaation käsittelystä kirjanpidossa. Lausunnon mukaan pääomalainasta maksettava kompensaatio tulee kirjattavaksi sen perusteella, onko kyseessä oman pääoman kirjoittamasta erästä vai vieraaseen pääomaan kirjattavasta erästä.

Mikäli pääomalaina on luokiteltu vieraan pääoman eräksi, kirjataan kompensaatio rahoituskuluksi tuloslaskelmaan. Jos kyseessä on omaan pääomaan kirjattavasta pääomalainasta, kirjataan lainasta maksettava kompensaatio omaa pääomaa vähentäen. Oman pääoman vähennys kirjataan voittovaroista samalla tavalla kuin osingonjako kirjataan.

Konsernissa ja emoyhtiössä yhdenmukainen käsittely

Lausunnon yhtenä mielenkiintoisena seikkana on kommentti, jossa kirjanpitolautakunta katsoo, että konsernissa ja emoyhtiössä tulee käsitellä instrumenttia samalla tavalla. Lausunnossa ei otettu erityisesti kantaa konsernikäsittelyn yhdenmukaisuudesta vain ns. FAS-konsernitilinpäätöksen osalta.

Lausunnosta voidaan tehdä se johtopäätös, että ne IFRS-konsernitilinpäätöksen laatijat, jotka ovat esimerkiksi merkinneet niin sanotut hybridilainat omaan pääomaan, erillisyhtiön tulisi tällöin merkitä samainen pääomalaina omassa erillistilinpäätöksessä vastaavalla tavalla kuin konsernitilinpäätöksessä. Lausunto saattaa muuttaa merkittävästi vallalla ollutta kirjanpitokäsittelyä, jossa instrumenttia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä toisella tavalla kuin emoyhtiössä.

Kirjanpitolautakunta ei ottanut kantaa järjestelyn verotukselliseen käsittelyyn. Henkilökohtainen käsitykseni on, että mahdolliset verovaikutukset tulisi käsitellä samalla tavalla kuin varsinaisen kompensaation kirjaaminen. Omasta pääomasta kirjattavasta kompensaatiosta vähennettäisiin tällöin mahdollinen verovaikutus. Näin soveltaen tilikauden tuloslaskelman verot kuvastaisivat tosiasiallisesti tilikauden tuloksesta maksettavaa veroa. Kirjaustapa täyttäisi oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen.