PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Oman ottaa arvonlisäveron käyttöön huhtikuussa 2021

Oman ottaa käyttöön arvonlisäverojärjestelmän 16.4.2021 alkaen. Yleinen arvonlisäverokanta Omanissa tulee olemaan 5 %, joka on yhdenmukainen Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston sopimuksen kanssa (GCC Unified Agreement). Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 5 %:n verokanta on yksi alhaisimmista yleisistä verokannoista.

Omanin arvonlisäverolaki pohjautuu Persianlahden maiden yhteiseen sopimukseen arvonlisäverotuksesta (Unified GCC Agreement for VAT). Nollaverokannan alaista myyntiä ovat esimerkiksi tietyt lääkkeet, öljy ja öljyjohdannaiset, tietyt ruokatuotteet sekä kansainväliset tavara- tai henkilökuljetukset. Arvonlisäverottomia ovat muun muassa rahoituspalvelut, terveydenhoitopalvelut, koulutuspalvelut sekä paikallinen henkilökuljetus. 

Arvonlisäverorekisteröinti Omanissa on pakollinen, jos myynnit vuoden aikana ylittävät OMR 38 500 (n. 85 000 euroa). Raja ei kuitenkaan sovellu ulkomaalaisiin, joiden on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi Omanissa rekisteröintirajasta riippumatta, jos yrityksillä on myyntejä Omanissa. Rekisteröinti tapahtuu sähköisesti ja sähköisen portaalin odotetaan avautuvan vuoden 2021 alusta. 

Jos tavaroiden luovutus tai palveluiden suorittaminen tapahtuu 16.4.2021 jälkeen, sovelletaan myyntiin Omanin arvonlisäverolakia, vaikka tavarat tai palvelut laskutettaisiin tai maksettaisiin tätä ennen. 

Tarkentavia tietoja arvonlisäverolakiin ja sen soveltamiseen annetaan täydentävin viranomaismääräyksin. Erityisesti tarkennusta odotetaan verokauden pituuteen sekä arvonlisäveron vähennyksiin.

 


Lue myös uutisemme Dubain free trade zoneja koskevista uusista vaatimuksista, joiden mukaan Dubain free trade zonella toimivien yhtiöiden on jatkossa annettava vähintään neljännesvuosittain ”consumption goods” -ilmoitus Dubain tullille.