PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onko konsernillanne holding-yhtiörakenne Venäjällä? Muutoksia Venäjältä saatavien osinkojen lähdeverotukseen vuonna 2017

Vuoden 2017 alusta lähtien on tullut voimaan uusi vaatimus osingon tosiasiallisen edunsaajan (beneficial owner) määrämuotoisesta vahvistamisesta. Jollei vahvistusta anneta, jäävät verosopimusedut lähtökohtaisesti saamatta.