PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onko konsernillanne holding-yhtiörakenne Venäjällä? Muutoksia Venäjältä saatavien osinkojen lähdeverotukseen vuonna 2017

Vuoden 2017 alusta lähtien on tullut voimaan uusi vaatimus osingon tosiasiallisen edunsaajan (beneficial owner) määrämuotoisesta vahvistamisesta. Jollei vahvistusta anneta, jäävät verosopimusedut lähtökohtaisesti saamatta.

Venäjän verotuskäytäntö on muuttunut vuoden 2017 alusta siten, että suomalaisen osingonsaajan on nykyisin pystyttävä vahvistamaan statuksensa osingon tosiasiallisena edunsaajana (beneficial owner) ennen osingon maksamista, jotta verosopimuksen mukaisia alempia lähdeverokantoja voidaan soveltaa. Kyseinen vahvistus annetaan määrämuotoisesti.

Mikäli kyseistä vahvistusta ei voida antaa tai sitä ei ole annettu ennen osingon maksamista, osingonsaaja ei lähtökohtaisesti voi hyötyä verosopimuksen mukaisista alemmista lähdeverokannoista. Suomalaisen konsernin tapauksessa tämä voisi tarkoittaa sitä, että Venäjältä saatavista osingoista pidätettäisiin alennettujen lähdeverokantojen (5 % tai 12 %) sijaan 15 %:n lähdevero.

Tosiasiallisen edunsaajan käsitettä on täsmennetty mm. Venäjän veroviranomaisen toimesta. Näiden ohjeiden perusteella myös Venäjän toiminnoissa usein käytettyjen holding-yhtiörakenteiden mahdollisuutta hyötyä verosopimuksen alemmista lähdeverokannoista olisi perusteltua arvioida kriittisesti uudestaan. Muuttunutta käytäntöä on avattu tarkemmin PwC Venäjän uutiskirjeessä.

Suomalaiset konsernit ovat usein järjestäneet Venäjän-toimintonsa seuraavasti:

Mikäli konsernillanne on vastaavanlainen holding-yhtiörakenne Venäjällä, suosittelemme lähdeverotuksen muutosten mahdollisten vaikutusten syvempää tapauskohtaista analyysiä ennen osingonmaksua, jotta ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä. Autamme mielellämme analyysin laadinnassa, joten olethan yhteydessä jos asia mietityttää.

 

Download: Doing business and investing in the Russian Federation