PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Onko yhtiösi SAP valmis uuteen Call off -varastoyksinkertaistukseen?

EU:n B2B-tavarakaupan järjestelmän pikaparannukset (quick fixes) tulivat voimaan 1.1.2020 alkaen. Pikaparannukset harmonisoivat Call off -varastojen käsittelyä EU-tavarakaupassa.

Onko yhtiöllä käytössä Call off -varastoja?

Call off -varastoja käytettäessä tavaroiden myyjä siirtää etukäteen tiedossa olevalle ostajalle tavaraa toiseen EU-maahan ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnoimaan call off -varastoon. Ostajalla on myöhemmin oikeus ottaa tavarat omistukseensa. Tavaroiden säilyttäminen Call off -varastossa käsitellään lyhytaikaisena katkona yhteisökaupassa. 

Yhteisömyynti ilmoitetaan siinä ajankohtana, jona tavarat siirtyvät ostajan omistukseen. Myyjän on annettava 1.1.2020 alkaen Call off -varastoon siirrosta ilmoitus Verohallinnolle. Jos myyjä antaa ilmoituksen myöhässä tai ei raportoi siirtoa, Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun.

Tämä prosessi vaatii muutoksia FI- ja SD-moduulien konfiguraatioon SAP-järjestelmässä.  

 

Voimme auttaa teitä varmistamaan, että SAP-konfiguraatiot ja prosessiohjeet ovat ajan tasalla ja kouluttamaan SAP-järjestelmän käyttäjiä. 

Ota yhteyttä:

Jari Kärkkäinen, Tax Technology
jari.k.karkkainen@pwc.com
puh. 020 787 7487

Marja Hokkanen, Indirect Tax Services
marja.hokkanen@pwc.com
puh. 020 787 7487

Ilkka Kivinummi, Risk Assurance Services
ilkka.kivinummi@pwc.com
puh. 020 787 7508

Jarkko Kotipelto, Risk Assurance Services
jarkko.kotipelto@pwc.com
puh. 020 787 7073