PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Opiskelijat syventyivät arvonlisäverotukseen ja valmisteverotukseen PwC:n kurssilla

PwC järjesti tammikuussa 2020 korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille maksuttoman kurssin, jonka aikana syvennyttiin arvonlisäverotukseen ja valmisteverotukseen. Vaatimuksena hakijoille oli perusopinnoissa suoritettu verotuksen kurssi. 

“17 opetustuntia käsittänyt kurssi pidettiin nyt ensimmäistä kertaa ja yllätyimme iloisesti saadessamme mukaan 36 verotuksesta kiinnostunutta opiskelijaa”, sanoo kurssi-idean äiti ja luennoitsijana toiminut välillisen verotuksen asiantuntija Marja Hokkanen PwC:ltä.

“Välillistä verotusta tulisi yliopisto-opinnoissa opettaa perusteellisemminkin, ja verotuksen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa välillisen verotuksen erikoisosaajille on entistä enemmän kysyntää. Haluamme syventää opiskelijoiden tietämystä ja osaltaan edesauttaa sitä, että PwC löytää asiantuntijoita ratkomaan asiakkaidemme haastavimpiakin tapauksia”, Hokkanen kommentoi kurssin tarkoitusta.

Luennoitsijoina kurssilla toimivat PwC Suomen veroasiantuntijoista Hokkasen lisäksi Juha Laitinen ja Maarit Pokkinen. Valtiovarainministeriöstä luennoitsijoiksi saatiin lainsäädäntöneuvokset Suvi Anttila ja Leo Parkkonen sekä hallitusneuvos Merja Sandell.

Kiitosta osaamisesta, käytännönläheisyydestä ja luennoitsijoiden innostuneisuudesta

Kurssi sai palautetta antaneilta osallistujilta pääosin erittäin kiitettävää palautetta. Osallistujat kiittelivät luennoitsijoiden asiantuntemusta, käytännön esimerkkejä ja kuulijoihinkin tarttunutta intoa erikoisalaansa kohtaan. Moni opiskelija innostui välillisestä verotuksesta niin, että kurssin tuloksena suunnittelee kirjoittavansa gradun joko arvonlisäverotuksesta, valmisteveroista tai näihin liittyvistä valtiontukikysymyksistä.

Marja Hokkanen, PwC

“Saadun palautteen perusteella on selvää, että vastaava kurssi järjestetään myös tammikuussa 2021. Toivomme, että voimme näin antaa jälleen panoksemme yhteiseen hyvään ja monipuolistaa yliopistojen vero-oikeuden opetustarjontaa. Kiitämme kaikkia yliopistoja positiivisesta vastaanotosta kurssimme suhteen”, PwC:n Marja Hokkanen kertoo.

Käsiteltäviä aihealueita oli paljon, ja niihin olisi kuulijoiden mukaan voinut käyttää enemmänkin aikaa. Kurssi antoi kuitenkin hyvän peruskuvan välillisen verotuksen erityiskysymyksiin.