PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Oppilastöiden myynnin arvonlisäverottomuus laajeni

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan koulutuksen yhteydessä myydyt maksulliset palvelut olivat arvonlisäverottomia.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) olleessa asiassa yhtiö toimi yksityisenä urheiluhierojakouluna, jolla oli lupa antaa hierojan ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Oppilaitoksen oppilaat suorittavat koulutuksensa yhteydessä maksullisia hierontapalveluja ulkopuolisille asiakkaille opettajien ohjauksen ja valvonnan alaisina.

Varsinaisen koulutuspalvelun lisäksi arvonlisäverotonta olisi arvonlisäverolain 39 §:n 2 momentin perusteella vain oppilaille koulutuksen yhteydessä luovutettavat koulutukseen tavanomaisesti liittyvät palvelut ja tavarat.

KHO:n päätöksen KHO 2018:115 mukaan säännöksen tulkinnassa tuli kuitenkin ottaa huomioon myös ALV-direktiivi ja unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytäntö. ALV-direktiivin säännöksen mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisäverosta koulutukseen suoraan liittyvien palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset. EUT:n asiassa C-699/15, Brockenhurst College tälle asetetaan kolme edellytystä, joiden tulee täyttyä:

  1. Koulutuksen antajan on suoritettava sekä opetus että tähän liittyvä palvelun myynti.
  2. Palvelut ovat välttämättömiä opetukselle.
  3. Palvelujen myynnin pääasiallinen tarkoitus ei ole lisätulojen hankkiminen koulutuksen antajalle.

KHO katsoi, että urheiluhierojakoulun asiassa nämä edellytykset täyttyivät. Yhtiö koulutti opiskelijoita ja myi oppilaiden tekemän hieronnan. Hieronta oli välttämätön osa hierojakoulutusta ja oppilaiden tuottamien hierontapalvelujen myynnin pääasiallisena tarkoituksena oli oppilaiden koulutus. Palvelujen pääasiallisena tarkoituksena ei ollut lisätulojen hankkiminen yhtiölle. Yhtiön oppilashierontapalvelujen myynti oli siten arvonlisäverotonta.

Päätös muuttaa verotuskäytäntöä

Päätös muuttaa muidenkin oppilastöiden kuin oppilashierontojen myynnin verokohtelua. Arvonlisäverotonta on edellä mainittujen edellytysten täyttyessä esimerkiksi auton ja muiden esineiden korjaus, parturi- ja kampaamotyön sekä ravintolapalvelujen myynti. Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävien oppilaitosten oppilastöiden myynti on ollut arvonlisäverotonta jo aiemmin, ellei yhteisö ole vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverolliseksi, jos myynnistä saatua tuloa ei ole pidetty yhteisön tuloverotuksessa tarkoitettuna elinkeinotuloa (KHO 30.08.2000 T 1754).

Oikeuskäytäntöä on vain palvelujen myynnistä koulutukseen liittyen.

Koska ALV-direktiivin säännös vapauttaa arvonlisäverosta sekä palvelut että tavarat, käsityksemme mukaan arvonlisäverotonta on myös oppilastyönä valmistettujen tavaroiden myynti silloin, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Autamme mielellämme selvittämään, miltä osin oppilastöiden myynti on arvonlisäverotonta sekä mikä vaikutus tällä on oppilaitoksen vähennyksiin tai kuntapalautuksiin.