PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakevaihto katsottiin veronkierroksi

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen osakevaihtoa koskevaan ennakkoratkaisuhakemukseen. Hallinto-oikeus katsoi, että osakevaihto ja sen jälkeinen yhtiön osakkeiden myynti osakkaan lapsille toteutettaisiin veronvälttämistarkoituksessa, eikä osakevaihtoa koskevia säännöksiä luovutuksesta aiheutuvasta voitosta syntyvän veron lykkäämiseksi sen vuoksi sovellettu.