PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakkeiden ja yhtiöosuuksien hankintakulujen alv:n vähennysoikeus holdingyhtiölle

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 16.7.2015 tuomion yhdistetyssä asiassa C-108/14, Larentia + Minerva ja C-109/14, Marenave. Asiassa oli muun ohella kyse holdingyhtiöiden vähennysoikeuksista. Holdingyhtiöt osallistuivat omistamiensa yhtiöiden hallinnointiin. Yhtiöt osittain veloittivat työstään, mutta asiakirjoista ei selviä kuinka paljon veloitukset kattoivat yhtiöiden omista kuluista. Kansallinen tuomioistuin kysyi, miltä osin yhtiöillä on vähennysoikeus. Kysymyksen taustalla oli tulkinta, jonka mukaan osakkeiden hankkiminen ja omistaminen rajoittaisivat aina vähennysoikeuksia.