PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pääasiassa kiinteistöihin sijoittava ulkomaalainen rahasto ei ollut vapautettu tuloverosta tai osinkojen lähdeverosta

Ulkomaalaisen erikoissijoitusrahaston ei katsottu vastaavan Suomen lainsäädännössä määriteltyä erikoissijoitusrahastoa sijoitettuaan yli puolet rahaston varoista kiinteistökehityskohteisiin.