PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pääomarahasto menetti tappioiden vähentämisoikeuden omistajanvaihdoksen johdosta, kun vastuunalainen yhtiömies lunastaa kaikki äänettömien yhtiömiesten osuudet

Helsingin hallinto-oikeudessa olleessa ennakkoratkaisuasiassa (Helsingin HAO 16.2.2018 18/0154/6) oli kysymys siitä, katsotaanko yli puolet kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston omistajista vaihtuvan ja menettääkö rahasto tämän johdosta oikeuden vähentää sille vahvistetut tappiot, kun kaikkien äänettömien yhtiömiesten yhtiöosuudet vaihtavat omistajaa. Asia saattaa kuitenkin tulla vielä käsiteltäväksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.