PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Perustajaurakoitsija ja kohdeyhtiö voidaan käsitellä kirjanpidossa erillisinä toimijoina

Kirjanpitolautakunta on 5.6.2017 antanut uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Tästä johtuen Verohallinto on 9.1.2018 päivittänyt ohjettaan perustajaurakointiliiketoiminnasta.

Perustajaurakoinnin verotus säilyy ennallaan. Perustajaurakoitsija ja kohdeyhtiö voidaan kuitenkin jatkossa käsitellä kirjanpidossa erillisinä toimijoina.

Verohallinnon ohjeen mukaan perusurakoinnin sopimusosapuolet eivät ole toisistaan riippumattomia, koska perustajaurakoitsijalla on mahdollisuus vaikuttaa hinnoitteluun. Rakentamispalvelun myyntiin sovelletaan näin ollen oman käytön verotusta, kun perustajaurakoitsija myy uudisrakentamiseen liittyvän rakentamispalvelun sellaiselle asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle, jossa sillä on määräysvalta urakkasopimusta tehtäessä.

Perustajaurakoinnissa tapahtuva rakentaminen on siten arvonlisäverollista rakentamispalvelun myyntiä, jossa arvonlisävero lasketaan urakkahinnan sijaan perustajaurakointikohteen välittömien ja välillisten kustannusten perusteella.

Ohje ei tältä osin huomioi lainkaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöstä KHO:2017:144. Arvonlisäverodirektiivin perusteella oman käytön verotuksen säännöksiä ei tulisi soveltaa tilanteissa, joissa rakennusyhtiö myy rakentamispalveluja omistamalleen yhtiölle, vaan kyse on tällöin vastikkeellisesta myynnistä.

KHO:n päätöksen perusteella verovelvollinen voi täten valita, ettei sovella näissä tilanteissa omaan lukuun rakentamisen säännöksiä.

Arvonlisäverodirektiiviä ei kuitenkaan voida soveltaa verovelvollisen vahingoksi arvonlisäverokustannuksia lisäävästi tilanteissa, joissa rakennuttaja haluaa soveltaa myyntiin omaan lukuun rakentamisen säännöksiä.

Lue tarkemmin perustajaurakoinnin arvonlisäverotuksesta 14.9.2017 julkaistusta artikkelistamme KHO linjaa perustajarakentajakohteiden arvonlisäveron laskentaa.